• Nad liturgickým kalendářem
  • Dagmar Kopecká: Se svatým Jiljím o askesi
  • Petr Beneš: Modlit se znamená vyslyšet přání Boha
  • Bohuslav Reynek: Radost
  • Tajemství utrpení (z knihy M. D. Molinié: Odvaha mít strach)
  • David Pancza: Stát se modlitbou
  • Metoděj Kočí OP: Svátost pomazání nemocných
  • Evžen Kindler: Latinský zpěv o Kristově kříži
  • Vladimír Slámečka: Budete mými svědky
  • Tomáš Machula: Můj anděl půjde před tebou... (Tobiáš)
  • Bůh přizpůsobený našim přáním a představám (nad knihou H. S. Kushnera: Když se zlé věci stávají dobrým lidem)
amen 0997
10 Kč

Detail
1 položek celkem