Doprava zdarma od 750 Kč

6/2001 Trojice

  • Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
  • Trojice (E. Fuchsová)
  • Charybda a Scylla nauky o Nejsvětější Trojici (Š. Filip)
  • Přítomnost Nejsvětější Trojice v liturgii Církve (I. Šiklar)
  • Kristova přítomnost v Duchu svatém (V. Kohut)
  • Svatodušní sekvence (B. Mohelník)
  • Slovníček důležitých pojmů
  • "Ctnost" humoru ve službě víry (T. Dajczer)
  • Devítiměsíční pobožnosti
  • Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice
amen 0601
6/2001 Trojice
10 Kč

Detail
1020
1 položek celkem