Doprava zdarma od 750 Kč
Novinky
Lefevbre ob
Jak zabít Ježíše?
230 Kč

Zneužití moci, zneužívání a násilí v Bibli Philippe Lefebvre, z francouzštiny přeložil Hyacint Ullman OP Tato kniha není jen jakousi ilustrací několika biblických textů...

Detail
2022
Vtěl slovo II ob
Vtělené Slovo II
220 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Lukáš Fošum OP brož., 172 str., rok vydání 2024 Tento svazek přináší další část christologických otázek třetí části Teologické sumy (STh III,...

Detail
2019
O vůli ob
O vůli
265 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Martina Štěpinová OP brož., 212 str., bilingva, rok vydání 2024   Další svazek ze souboru Quaestiones disputatae de veritate přináší překlad...

Detail
2016
Salve4 23 ob
Salve 4/2023 Slovensko
130 Kč

Toto číslo představuje současné Slovensko a zvláštnosti slovenské identity optikou vztahu katolické církve a společnosti. Zaměřuje se na úzké propojení slovenského katolicismu,...

Detail
2002
Salve3 23 ob
Salve 3/2023 LGBTQ+
130 Kč

Cílem čísla je odpovědět na potřebu hlubší diskuse nad otázkami spjatými s postavením LGBTQ+ osob v rámci katolické církve a pojednat tuto problematiku na úrovni aktuální...

Detail
1995
O stvoreni v TS ob
O stvoření
150 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula brož., 116 str., rok vydání 2023   Tomášův traktát o stvoření v otázkách 44–49 První části Sumy představuje jakési východisko...

Detail
1989
O Bozim byti v TS ob
O Božím bytí
300 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Karel Šprunk brož., 260 str., rok vydání 2023     Tento svazek přináší překlad traktátu o jediném Bohu z První části Sumy (STh I, q. 2–11). Tomáš v...

Detail
1986
Pratelstvi a reforma ob
Přátelství a reforma
300 Kč

Terezie z Ávily a Jeroným Gracián Jan Poříz brož., 240 str., rok vydání 2023   Kniha sleduje přátelství Terezie od Ježíše (1515–1582) s Jeronýmem od Matky Boží Graciánem...

Detail
1983

Zveme vás

 

 

Dominikánský knižní salón

 

... poslechněte si záznamy předchozích salónů

 


 

středa 11. října 2023 v 19:30 hod.

Jean Leclercq: Láska k literatuře a touha po Bohu

host večera: Ondřej Koupil

 

„Středověcí mniši měli důležitou roli, kterou nikdo jiný takovou měrou nesehrál: roli spojovacího článku mezi dvěma kulturními epochami, mezi dobou církevních otců a dobou ‚moderní‘. Starobylé texty neuchovávali pro potěšení, ale proto, že z nich žili, a proto, že pro jejich duchovní život bylo nutné, aby kult a kultura tvořily jednotu.“

 Hledat Boha, quaerere Deum – tato jediná podstatná touha středověkých mnichů křesťanského Západu stála u zrodu západní monastické kultury a teologie. Hledání Boha, který lidem daroval své Slovo, nutně vyžaduje kulturu slova, a zahrnuje tedy i lásku k literatuře, ke slovu. Přenesme se na chvíli do středověkých klášterů, škol a knihoven, jež utvářely rozum a prohlubovaly víru, poskytovaly slova pro modlitbu a umožňovaly zahlédnout Slovo uprostřed slov.

 Ondřej Koupil, bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina Benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

 • ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


Program celého cyklu