edicni-rada-thesaurus

Thesaurus

jako dobrý hospodář vynáší z pokladů církve věci staré i novější. Najdeme zde nejen autory spjaté s dominikánskou tradicí, ale i starší klasiky, kteří stojí v základech teologie a duchovního života celé západní církve, stejně jako novověká díla, jejichž kvalitu a trvalou hodnotu již prověřil čas.

kazani na pisen pisni 2
560 Kč

Sv. Bernard z Clairvaux , překlad Markéta Koronthályová, váz., 488 str., rok vydání 2017 Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce). Druhé opravené vydání všech 86 kázání vychází souhrnně v jednom svazku a bez paralelního latinského textu. Překlad Markéta Koronthályová.

Detail
putovani
165 Kč

Svatý Bonaventura , překlad Ctirad Václav Pospíšil, 3. vydání, brož., 120 str., rok vydání 2017   Za Bonaventurovým „Itinerariem“ se skrývá originální mystická zkušenost, kterou navíc uměl Bonaventura jako vynikající teolog promyslet a jako skvělý literát i jedinečným způsobem vyjádřit. Obdobné spojení mezi autentickou mystikou a teologií na tak vysoké úrovni není rozhodně běžnou záležitostí, a právě proto Itinerarium ani po třech čtvrtinách tisíciletí neztratilo nic ze své svěžesti a přitažlivosti. 3. vydání v řadě Thesaurus v roce 2017, u příležitosti 800. výročí Bonaventurova narození. Překlad, úvodní studie a poznámky: C. V. Pospíšil.

Detail
dialog
420 Kč

Kateřina Sienská , překlad Ivana Hlaváčová, 3. vydání, váz., 368 str., rok vydání 2017   Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
Divinum
50 Kč

Lev XIII , z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, brož., 40 str., rok vydání 1998 Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
Kazani pro dobu adv
350 Kč

Bernard z Clairvaux , překlad Markéta Koronthályová, váz., 320 str., rok vydání 2016 Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující o důvěrné setkání s tajemstvím Vtělení.

Detail
o formaci kazatelu
300 Kč

Humbert z Romans , váz., 240 str., rok vydání 2016 Českému čtenáři se dostává do rukou nejen překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice, ale spis, který nepřestává být aktuální ani dnes. Budou jistě místa, nad kterými se pousměje pro jejich archaičnost. Mnohem víc však bude těch, kde čtenář snadno pochopí, že Humbertovy analýzy, postřehy a rady neztratily pod nánosem staletí nic ze své pravdivosti a svěžesti. Kazatelům i jejich posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se kterými se potýkáme dnes, nejsou nepodobné těm, které řešil v polovině 13. století představený dominikánského řádu. To dodá Humbertovým radám věrohodnosti pro naši současnost.

Detail
Idea univ
320 Kč

John Henry Newman , překlad Daniel Soukup, váz., 288 str., rok vydání 2014 Soubor přednášek a esejů nazvaný Idea univerzity vznikal v 50. letech 19. století, kdy John Henry Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii.

Detail
kazani 2
470 Kč

Bernard z Clairvaux , překlad Markéta Koronthályová, váz., 496 str., rok vydání 2012

Vyprodáno 
Detail
Newm OB
190 Kč

John Henry Newman , překlad Daniel Soukup, váz., 172 str., rok vydání 2011 Publikace přináší výběr Newmanových kázání, která on sám v listě svému příteli označil za nejlepší.

Detail
Kazani na Pís I
475 Kč

Bernard z Clairvaux , překlad Markéta Koronthályová, váz., 528 str., rok vydání 2009 Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce). Z celkového počtu 86 kázání vyjde v latinsko-české verzi zatím prvních 41 promluv. Překlad Markéta Koronthályová.Vyšlo v řadě Thesaurus.

Vyprodáno 
Detail
nevesta slova
66 Kč

Columba Marmion , překlad Terezie Brichtová, brož., 72 str., rok vydání 2006 Slavný benediktinský opat podává výklad Písně písní jako obrazu snoubeneckého vztahu mezi Kristem a panenskou duší. Podmínky a důsledky takového vztahu však platí v analogické podobě pro každého křesťana, jenž se chce plně odevzdat Kristu.  Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
katecheticke spisy
195 Kč

Svatý Augustin , překlad Marie Kyralová, Pavel Mareš, Richard Mašek, Ondřej Koupil, váz., 184 str., rok vydání 2005 Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů, Kázání ke katechumenům "O Vyznání víry", Vavřincova příručka o víře, naději a lásce, O křesťanském boji)

Detail
propast k propasti vola
205 Kč

Jan Tauler , překlad Miloš Dostál a Martin Žemla, váz., 216 str., rok vydání 2003 Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky.

Detail
o vecne blazenosti svatych
185 Kč

Robert Bellarmin , překlad Zdeněk Kašička, váz.,184 str., rok vydání 2001 Učitel církve rozjímá o nebeské blaženosti na základě biblických obrazů a podobenství. Hluboké teologické pravdy jsou zde podány jednoduchou a přístupnou formou.

Detail
O milosti
145 Kč

Svatý Augustin , překlad Stanislav Sousedík a Ondřej Koupil, váz., 144 str., rok vydání 2000 V těchto spisech řeší učitel církve nesnadnou otázku vztahu Boží milosti a lidské svobody.

Vyprodáno 
Detail
savonarola
100 Kč

Girolamo Savonarola , překlad Ondřej Koupil, Markéta Zettlová, Stanislav Straka, brož., 152 str., rok vydání 1998 Drobné apologetické dílo psané formou středověké disputace duše a Ducha. Překlad je doplněn životopisem autora, o němž stále není rozhodnuto, zda se stal mučedníkem pravé víry nebo obětí svého fanatismu.

Detail
16 položek celkem