title-nakladatelstvi

David Vopřada: Kněžství v prvních staletích církve II

Druhý díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (4.-5. stol).

Adam Mackerle: Etické aspekty u Malých proroků

Tomáš Akvinský: QD O Boží moci III (De potentia, q. 5 a 6)

Úvodní studie a překlad Karel Floss.

Josef Pieper: O víře. O naději. O lásce.

Tři filosofické traktáty o teologálních ctnostech.

Servais Th. Pinckaers OP: Prameny křesťanské morálky, její metoda, obsah, dějiny

Kniha sestává ze tří částí. Nejprve je stanovena definice morální teologie a její oblast působnosti. Pak je morálka zkoumána ze dvou hlavních stránek: jejího lidského rozměru, jenž ji sbližuje s humanitními vědami, a jejího křesťanského rozměru podle svatého Pavla a výkladu Kázání na hoře podle sv. Augustina a sv. Tomáše. Tématem druhé části jsou dějiny křesťanské morálky, především z pohledu systematizace. Třetí část zkoumá samotné základy morální stavby v člověku: svobodu a zákon. Hlavní snahou autora je co nejúčinněji obnovit vazby křesťanské morálky s jejími prameny: Písmem, Duchem Svatým, evangelijním zákonem a přirozeným zákonem, jenž vyrůstá ze svobody samotné.

Tomáš Akvinský: STh O Trojici (STh I, 27–43)

Tomáš Akvinský: STh O svátostech obecně (STh III, 60–65)

1 položek celkem