U nás máte vždy dopravu zdarma!

Tak jako na většinu malých nakladatelství a knihkupectví doléhá i na nás krize způsobená vyhlášením nouzových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Velkým problémem pro nás byla nemožnost prodeje knih v kamenných knihkupectvích. Neměli jsme tržby, a tak se nyní potýkáme s nedostatkem prostředků na tisk nových knih. Věříme však, že knihám ještě neodzvonilo a že budou mít své místo i v době pokoronavirové.

Budeme Vám velmi vděční, když nám dopomůžete k vydání našich knih a finančně nás podpoříte!

Připravujeme pro Vás:

 

 

David Vopřada: Quodvultdeus, Křestní promluvy

Svazek obsahuje devět promluv kartáginského biskupa Quodvultdea († cca 450), které pronesl v době od Popeleční středy po Svatý týden a v nichž se věnuje otázkám křesťanského života, vyznání víry, křtu a eucharistie. Promluvy ukazují, jak velkou pozornost Quodvultdeus věnoval přípravě kandidátů křtu na život v církvi a k upevnění jejich víry tak, aby se nepřidali k heretickým naukám a zůstali věrní „matce církvi“.

 

 

Angelo Scarano: Otčenáš

Biblickoteologická pojednání k Otčenáši.

 

Dominique Barthélemy: Bůh a jeho obraz

Autorem je dominikánský profesor biblistiky z Fribourgu. Prochází celé biblické dějiny a všímá si jednotlivých etap Božího zjevování se svému lidu. Člověk se po pádu bojí Boha, kterého vnímá jako hrozného a pomstychtivého tyrana (Gn 3 a Jb). Bůh se snaží k člověku postupně přibližovat a postupně očišťovat tuto hrůzyplnou představu, kterou o něm člověk má: od patriarchů, přes smlouvu uzavřenou s Mojžíšem a očekávání proroků, až po Krista, který je Obrazem neviditelného Boha, a vylití Ducha svatého, který nás přetváří v tento Obraz.

 

André Feuillet: Kněžství Krista a jeho služebníků

Autorem je významný francouzský exegeta. První otázkou jeho knihy je, zda a jakým způsobem mluví Písmo o Kristově kněžství. Druhou je pak otázka kněžství některých jeho učedníků: Chtěl Kristus ustanovit kněze? Jaké je jejich poslání? A jaký má být jejich vztah k ostatním učedníkům? Autor na rozdíl od jiných nevychází v první řadě z Listu Židům, ale z Kristovy řeči na rozloučenou a zvláště z jeho Velekněžské modlitby (Jan 17). Při výkladu této části Janova evangelia pak používá i další místa Starého a Nového zákona.

 

Charles Journet: Zlo. Teologický esej 

 

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. století. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního – Boha. Překlad Oldřich Selucký. Druhé, opravené vydání.

 

  

Henryk Pietras SJ: Hereze

 

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí.

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

 

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

 

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O vtělení (STh III, q. 1–6)

Tomáš Akvinský: STh O křtu a biřmování (STh III, q. 66–72)

Plán vydávání Summy TheologiaeSumma21_plan

 

 

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení