Sv. Bernard: Kázání postní a velikonoční

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující o důvěrné setkání s tajemstvím Vykoupení. Překlad Markéta Koronthályová.

 

 

Jean-Hervé Nicolas: O církvi a svátostech

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému ovládnutí teologické metody Tomáše Akvinského předkládá Nicolas výklad, který se vyznačuje jak pevností, tak ortodoxií, a přitom je obohacen o výsledky plodného období teologického zkoumání po Druhém vatikánském koncilu.

 

 

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Tomáš Akvinský: STh O víře (STh II-II, q. 1-16)

Naše jednání, má-li být etické, musí být primárně řízeno intelektem, a to jak na rovině přirozené, tak na rovině nadpřirozené, kde je rozum osvícen vírou. V traktátu o víře (STh II-II, q. 1–16) se Tomáš tedy nejprve ptá po definici víry, zkoumá její úkony, dary Ducha svatého, které k ní patří, a nakonec hříchy a přikázání týkající se víry. Pomůže nám mimo jiné vyjasnit vztah „víry a skutků“, který se stal významným kontroverzním tématem v dějinách církve.

Překlad a úvodní studie Tomáš Machula.

 

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O Stvoření (STh I, q. 44–49)

Tomáš Akvinský: STh O habitech (STh I-II, q. 49–54)

Tomáš Akvinský: STh O naději (STh II-II, q. 17–22)

Tomáš Akvinský: STh O eucharistii (STh III, q. 73–83)

 

 

 

Petr Macek: Metoděj Habáň OP (1899–1984). Učitel, filozof a svědek dvacátého století

 

Metoděj Habáň OP byl jednou z významných osobností českého dominikánského řádu minulého století. Kniha sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a podílu na četných filozofických a teologických diskuzích, které procházely napříč celým jeho životem.

 

Jean Jacques Pérennès: Pierre Claverie, blahoslavený tvůrce pokoje

 

Kniha představuje život a dílo Pierra Claverieho OP (1938–1996, blahoslaven 8. prosince 2018), biskupa v alžírském Oranu, který obětoval sám sebe za usmíření a mír mezi náboženstvími a zařadil se tak do společnosti arcibiskupa Romera, Martina Luthera Kinga a dalších velkých svědků naší doby.

 

 

 

David Vopřada: Tertulián. O modlitbě. O křtu

 

Křesťanský spisovatel Tertulián je autorem nejstarších pojednání o modlitbě a o křtu. Kniha nabídne českému čtenáři poprvé celý text těchto základních a inspirativních textů pro teologii a duchovní život společně s pojednáním o modlitbě a křtu v prvních staletích církve.

 

1 položek celkem