Doprava zdarma od 750 Kč

Připravujeme

Seznam aktuálně připravovaných titulů v rámci jednotlivých edičních řad:

 

 

Patristika

Aurelius Augustinus: Velikonoční promluvy

Kyrillos z Jeruzaléma: Katecheze II

Ambrož: Kain a Ábel

 

Filosofie

Josef Pieper: Smrt a nesmrtelnost

 

Dominicana 

Dopisy bl. Jordána a Diany

 

Spiritualita

Adrien Candiard: Když jsi byl pod fíkovníkem

Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov

Thomas Merton: Vody Siloe – chystá se dotisk

Thomas Merton: Monastický pokoj – chystá se dotisk

 

Biblistika

Philippe Lefebvre: Panna s knihou

 

Teologie

Servais Pinckaers: Život podle Ducha

Esej věnovaný spirituální teologii podle sv. Pavla a Tomáše Akvinského. 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

Henryk Pietras: Hereze

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí

 

Aquinata

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

Summa theologiae

Tomáš Akvinský: O duši

Tomáš Akvinský: O vášních

Tomáš Akvinský: O ctnostech 

Tomáš Akvinský: O spravedlnosti I

Tomáš Akvinský: O pokání

Tomáš Akvinský: O novém zákoně

 

Thesaurus

Vilém ze Saint-Thierry: Kontemplace Boha a Traktáty o lásce

Vilém ze Saint-Thierry: Vita Bernardi

 

 

 

 

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem