Doprava zdarma od 750 Kč

4/2002 Modlitba Páně

 • Milý Prokope
 • Modlitba Páně „Otče náš“
 • Když říkáš „Tati“ (V. Kohut)
 • Modlitba v Ježíšově jménu podle Jan 15, 1-17 (J. Brož)
 • Vy se tedy modlete takto…
 • Boží otcovství ve stvoření (J.-M. Garrigues)
 • Výklad Otčenáše Tomáše Akvinského
 • Modlitba Otčenáš při mši svaté (J.-M. Lustiger)
 • A odpusť nám naše viny,… (B. Stehlíková)
 • A neuveď nás v pokušení (J. Salij)
 • Amen
amen 0402
4/2002 Modlitba Páně
10 Kč

Detail
870
1 položek celkem