• Milý Prokope
  • Modlitba Páně „Otče náš“
  • Když říkáš „Tati“ (V. Kohut)
  • Modlitba v Ježíšově jménu podle Jan 15, 1-17 (J. Brož)
  • Vy se tedy modlete takto…
  • Boží otcovství ve stvoření (J.-M. Garrigues)
  • Výklad Otčenáše Tomáše Akvinského
  • Modlitba Otčenáš při mši svaté (J.-M. Lustiger)
  • A odpusť nám naše viny,… (B. Stehlíková)
  • A neuveď nás v pokušení (J. Salij)
  • Amen
1 položek celkem