Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve ob1
200 Kč

P. Štica – Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí L. Nosek – Pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia B. Mohelník OP – Svátost manželství R. Buttiglione – Průvodce pro nejisté křesťany D. Peroutka OCD – Amoris laetitia a rozlišování M. Kolářová – Změny nezměnitelného učení církve? J. Prokeš – Živá pravdivost jako kritérium

Detail
Salve4 17 ob
100 Kč

Petr Štica: Uvedení do encykliky Laudato si’ papeže Františka Andreas Lienkamp: Biblické podněty pro křesťanskou teologii stvoření a etiku životního prostředí Ingeborg Gabrielová: Ekologie jako otázka „nového člověka“ Lucie Kolářová: Víra ve stvoření jako ekoetická perspektiva Zdenka Sokolíčková: Tady jsme doma Michael Rosenberger: Přínos spirituality stvoření pro sekulární ekologickou etiku Pavel Vojtěch Kohut OCD: Tvorstvo v duchovním zrání podle sv. Jana od Kříže

Detail
Salve 2 3 17 ob
200 Kč

Lukáš Nosek: Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám Christian W. Troll: Islám z pohledu křesťanské teologie Giuseppe Scattolin: Bůh v islámu Maurizio Borrmans: Muslimové před tajemstvím kříže - Odmítání, nebo nepochopení? Louis Gardet – Georges Anawati: Úvod do muslimské teologie - Esej z komparativní teologie Alberto Fabio Ambrosio: Boží hrad je středem dervišovy duše Carlo Maria Martini: My a islám - Od přijetí k dialogu Křesťanský pohled na islám: Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference Norbert Schmidt: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím Nabízíme jako e-knihu

Vyprodáno 
Detail
salve 1 17
100 Kč

Antoine Guggenheim: Lidskost strachu Jaroslav Šebek: Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době Martin Vaňáč: Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství Rozhovor o situaci kněží v Čechách Benedikt Mohelník OP: Obavy z církevních restitucí Dom Samuel: „Já jsem to, nebojte se!“ Radek Tichý: Uvádění liturgických příběhů na pravou míru Lukáš Nosek: Tu es, ergo sum! - Česká církev a strach z migrace Norbert Schmidt: Rozepsaná bilance - Poznámky ke vztahu církve a kultury Nabízíme jako e-knihu

Vyprodáno 
Detail
Salve4 16
100 Kč

Paul Murray OP: Jak kázat v dnešní době Co pro mě znamená být dominikánem? – Anketa Adrien Candiard OP – Dominikáni ve službě dialogu s islámem Jean Jacques Pérennès OP – Bratr Pierre, svědek víry 20. století Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP Christoph Schönborn OP – Kázání na Boží Tělo Oldřich Selucký – Bratr Dominik

Detail
03 2016 skutky apostolu
100 Kč

Petr Pokorný: Skutky apoštolů – kniha o počátcích církve Jiří Lukeš: Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie Július Pavelčík: Jeruzalémští „helénisté“ Patrick Faure: Evangelizace ve Skutcích apoštolů Jiří Pavlík: Kniha Skutků v pojetí Jana Chrýsostoma Jan Chrýsostomos: Homilie na Skutky apoštolů (hom. 1) Roland Kany: Proč neměly Skutky apoštolů v antice další pokračování? Laura Nasrallah: Skutky apoštolů, řecká města a Hadriánovo Panhellénion / xx Aleš Franc: Význam knihy Skutků apoštolských pro formování identity letničního hnutí

Detail
salve 2 16
100 Kč

Lukáš Nosek: Prolegomena ke studiu arabského křesťanství Samir Khalil Samir SJ: Kulturní role křesťanů v arabském světě Mlada Mikulicová: Islám a podmaněný lid Jaroslav Franc: Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice Michal Řoutil: Nevěřící, odejděte! Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall’Oglio Václava Benešová: Medailonek palestinských svatých Marie od Ukřižovaného Ježíše a Marie Alfonsíny Lukáš Nosek: Manuál pro zdravý pohled na islám

Detail
01 2016 liturgie a liturgika
100 Kč

Juan Javier Flores Arcas OSB: Jak dělat liturgickou teologii Enrico Mazza: Lex orandi a lex credendi Romano Guardini: Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buss) Radek Tichý: Co znamená tento obřad? Robert Sarah – Andrea Grillo: Aktuální polemika o liturgii Ondřej Koupil – Jan Šlégr: Reedice Českého misálu Benedikt Kranemann: Otevřenost pro „plachou zbožnost“

Detail
salve 4 2015
80 Kč

Tomáš Petráček: Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský koncil John W. O’Malley SJ: Druhý vatikánský koncil. Humanistický koncil a řečová událost Massimo Faggioli: Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu Johannes Meier: Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku (1965–2015) Lukáš Nosek: Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj. Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor: Gaudium et spes a transhumanistické hnutí. Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století Mariano Delgado: Církev jako „plodná matka“. Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

Detail
Salve03 2015
80 Kč

Pavel Vojtěch Kohut OCD: Perspektivy zasvěceného života Philippe Lefebvre OP: Zasvěcený život Být svědectvím o věrnosti: Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP Benedicta Hübnerová OP: Krize jako historická příležitost Dom Samuel: Ty, jehož Bůh povolává ke službě Benediktinky na Bílé Hoře: Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách Benoît-Dominique de La Soujeole OP: Zasvěcený život v křesťanském tajemství Jan Poříz OCD: „Zde všechny mají být přítelkyněmi“

Detail
salve 2 2015
80 Kč

Tomáš Machula: Vášně jako filozofické a teologické téma Adam Mackerle: Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví Ctirad Václav Pospíšil: Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních Servais Pinckaers OP: Vášně a morálka Irenej Šiklar OP: Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského Michael S. Sherwin OP: Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky Je třeba hrát vášnivě. Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP Milan Nakonečný: Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii Lukáš Fošum OP: Ekonomie vášní. David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

Detail
salve 1 15 obalka
80 Kč

Jan Hojda: Služba jako cesta Tomáš Machula: Význam milosrdenství pro pojetí člověka Michal Opatrný: Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem Ctirad V. Pospíšil: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti Jakub Sirovátka: Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka František Burda: Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby Lucie Kolářová: „Od hříšníka k hříšníku“ Jana Karlová: Služba jako archetypický dotyk symbolického světa Jan Bierhanzl: Myslet pro druhého Petr Mikoška: Freud, Rogers a nesvobodný klient Helena Tampierová: Literatura jako služba

Detail
salve 4 14
80 Kč

Christian Bauer: Změna místa teologie? Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. Chenum Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor s Albertem Mellonim Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho v Čechach Kalendárium M.-D. Chenuho Norbert Schmidt: ÜBERRAUM

Detail
03 2014 25 let svobody
80 Kč

Jaroslav Šebek: Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody Tomáš Halík: Vyrovnání s minulostí Daniel Kroupa: Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989 Tomáš Machula: Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody Miloslav Vlk: Kroky na cestě smíření Čechů a Němců Pavel Černý: Po ekumenickém chodníku Benedikt Mohelník OP: Prorocký duch nesmí ustat Světla a stíny (anketa) Dominik Duka OP: Doslov o kořenech osvobození církve

Detail
02 2014 huba a liturgie II
80 Kč

Albert Gerhards: V napětí mezi slovem a znamením Wolfgang Bretschneider: Radosti a bolesti reformy církevní hudby Emmanuela Kohlhaasová: Hudba a spiritualita Wolfgang Bretschneider: Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále? Rozhovor s Josefem Kšicou Anketa o hudbě a liturgii (D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina Richard Mailänder: Staré nové formy. Kolínský evensong a adventní vigilie Milada Jonášová: Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století Brice Tissier: Gregoriánský chorál a současná hudba

Detail
01 2014 eschatologie
80 Kč

Jan Sokol: Dvojí polarita křesťanské eschatologie Ctirad V. Pospíšil: Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie Jean-Pierre Torrell OP: Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva Jaroslav Brož: Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla David Vopřada: Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje Robert Ombres OP: Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského Ludvík Grundman OP: Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení Edward T. Oakes SJ: Katolická eschatologie a vývoj církevního učení Ježíš na špičce minaretu. Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii Marc Chauveau OP: Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

Detail
04 2013 papezove a koncil
80 Kč

Tomáš Petráček: Svatí papežové v nesvatém světě David Vopřada: Autorita koncilů starověké církve Tomáš Petráček: Odvaha a odpovědnost. Papežové a II. vatikánský koncil Anketa: Papežové a koncil (M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybař, M. Sievernich) Radek Martinek: Nad knížaty a králi? Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu Radek Tichý: Annibale Bugnini a obnova liturgie Martin Kočí: Cuius concilium? Quae reformatio? Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Detail
salve 3 13
80 Kč

Yves-Marie Blanchard: Světlo v Bibli Michel Evdokimov: Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi Jan Kotas: Světlo v liturgii Pavel Vojtěch Kohut OCD: „Temný mrak ozařující noc“. Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže Bertram Stubenrauch: Sakrální prostor jako obraz víry František Burda: Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě Norbert Schmidt: Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter Alois Kölbl: Citlivá redukce. Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

Detail
Nahoru
Další produkty
53 položek celkem