Doprava zdarma od 750 Kč

O nakladatelství

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako řád bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

Současnost

Nakladatelství vzniklo v r. 1993 při dominikánském řádu. Vydává teologickou, duchovní, filosofickou a dominikánskou literaturu. V širokém spektru teologického myšlení se orientuje spíše klasickým směrem, ale neuzavírá se ani novým teologickým proudům. Sleduje tak tradici i znamení doby - specifické znaky dominikánského apoštolátu. Snaží se skloubit vysokou profesionální kvalitu s naukovou hloubkou a přitom zachovat intelektuální dostupnost pro co nejširší čtenářskou obec. Nakladatelství je stále zařízením České dominikánské provincie.

Historie

Krystal OP navazuje na činnost úspěšné dominikánské edice Krystal (Olomouc). Toto vydavatelství působilo v naší zemi mezi lety 1927-1948 a výrazně ovlivnilo náboženské myšlení své doby: přispělo k růstu náboženské vzdělanosti kněží i laiků, pomáhalo formovat okruh katolických intelektuálů, kteří svým vlivem daleko přesáhli dominikánský řád (Braito, Habáň, Dacík, Soukup a další). Kromě knižních titulů vydávalo periodika (Na hlubinu, Filosofická revue, Vítězové, Výhledy, Růže dominikánská), studijní listy a dominikánské publikace; významným počinem bylo první (a zatím poslední) vydání Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského v českém jazyce.

Nakladatelství Krystal OP se snaží zůstat věrno, i když ve skromnějším měřítku, tomuto slavnému odkazu.

 

Cíle a podpora

Činnost nakladatelství je pojímána jako apoštolát a nikoliv jako výdělečná činnost. Vydání většiny knih se neobejde bez dotace.

Chcete-li finančně podpořit nakladatelství Krystal OP, můžete tak učinit prostřednictvím účtu Provincie řádu bratří Kazatelů:
6375022/2700, var. symbol 220 – do zprávy pro příjemce uveďte prosím formulaci „dar na vydavatelskou činnost“.

Předem děkujeme za Váš dar. Jedná se o položku odčitatelnou z daní. Potvrzení na požádání vystavíme.