• Petr Beneš: "V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno." (Ef 2, 14)
  • Dagmar Kopecká: Jubileum smíření
  • Vladimír Slámečka: Otče, zhřešil jsem
  • Damián Němec: Způsoby udílení svátosti smíření
  • Štěpán Filip: Je církev hříšná?
  • Radim Černušák: Viny minulosti
  • Vojtěch Soudský: Odpuštění jako podmínka smíření
  • Tomáš Machula: Pokušení Ježíšovo a naše
  • Metoděj Kočí: Svatý Patrik, věrozvěst Irska
  • Karel Šprunk: Potopa
  • Potopa a její patristická interpretace
amen 0300
10 Kč

Detail
1 položek celkem