Pozn k Otc
60 Kč

Raissa Maritainová , 80 s. Autorka zkoumá s pokornou a pronikavou pozorností jednotlivé prosby Otčenáše: nejprve ukazuje význam samotných slov a pak se pokouší rozvinout v plné šíři smysl každé prosby. Čerpá přitom z bohaté tradice západních i východních církevních otců a z díla nejvýznamnějších teologů, ale to vše prochází světlem a žárem vlastní vnitřní modlitby.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Laska a pratelstvi
50 Kč

Jacques Maritain , 56 s. Drobné dílko od věhlasného francouzského filosofa, který výrazně ovlivnil i teologickou scénu II. vatikánského koncilu. Pomůže náročnému čtenáři zorientovat se v kategoriích lásky a přátelství z filosofického a duchovního hlediska.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
Sedm pol slov
70 Kč

Timothy Radcliffe , bar. obr., 88 str. Autor se v postních kázáních noří do tajemství smrti Kristovy a jeho posledních slov na kříži, aby v nich zahlédl počátek vzkříšeného života a první slova nového stvoření. Úvahy bývalého magistra dominikánského řádu se vyznačují vnímavostí k problémům současného světa a hlubokým sociálním cítěním. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Salve 2 3 17 ob
70 Kč

Lukáš Nosek: Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám Christian W. Troll: Islám z pohledu křesťanské teologie Giuseppe Scattolin: Bůh v islámu Maurizio Borrmans: Muslimové před tajemstvím kříže - Odmítání, nebo nepochopení? Louis Gardet – Georges Anawati: Úvod do muslimské teologie - Esej z komparativní teologie Alberto Fabio Ambrosio: Boží hrad je středem dervišovy duše Carlo Maria Martini: My a islám - Od přijetí k dialogu Křesťanský pohled na islám: Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference Norbert Schmidt: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím Pouze jako e-kniha Salve dodáváme ve formátu pdf.

Detail
salve 1 17
70 Kč

Antoine Guggenheim: Lidskost strachu Jaroslav Šebek: Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době Martin Vaňáč: Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství Rozhovor o situaci kněží v Čechách Benedikt Mohelník OP: Obavy z církevních restitucí Dom Samuel: „Já jsem to, nebojte se!“ Radek Tichý: Uvádění liturgických příběhů na pravou míru Lukáš Nosek: Tu es, ergo sum! - Česká církev a strach z migrace Norbert Schmidt: Rozepsaná bilance - Poznámky ke vztahu církve a kultury Pouze jako e-kniha Salve dodáváme ve formátu pdf.

Detail
trident
190 Kč

336 str. Tridentský koncil v 16. století se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin římskokatolické církve a křesťanství vůbec. Jedni ho považují za příčinu zkostnatění církve na několik dalších staletí, jiní v něm naopak spatřují poslední zlatý věk církve a především liturgie. Málokdo je ale seznámen se skutečným obsahem jeho dekretů. Česko-latinský text s poznámkami, předmluva kardinála D. Duky. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
dialog
250 Kč

Kateřina Sienská , 3. vydání, 368 str. Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
ponor se
220 Kč

Timothy Radcliffe , z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, 288 str., rok vydání 2017 „Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
proc byt krestan
190 Kč

Timothy Radcliffe , z angličtiny přeložil Daniel Soukup, 264 s., rok vydání 2017 Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Divinum
50 Kč

Lev XIII , z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, 40 s., rok vydání 1998 Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Oduv ob
76 Kč

Tomáš Akvinský , 96 str. Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám považován za křesťanskou herezi a kontroverze s ním měly čistě polemický ráz, na počátku 13. století se začínají objevovat pokusy - především zásluhou františkánů a dominikánů - o šíření misie mezi muslimy v Orientu a v Evropě. Zatímco františkáni se orientují na praktickou pastorační činnost (být příkladem a vyzývat k obrácení), dominikáni se snaží o intelektuální konfrontaci s islámem. K těmto pokusům patří i Tomášovo pojednání O důvodech víry (De rationibus fidei), obsahově velmi podobné Sumě proti pohanům. I zde se Tomáš snaží představit křesťanskou víru tak, aby jeho argumentace byla srozumitelná rovněž pro nevěřící. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
vyklad
140 Kč

Tomáš Akvinský , 224 str. Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazyk a styl těchto kázání - konkrétní, určovaný denní zkušeností a úctou k Božímu slovu. Díky své hloubce a jasnosti k nám jeho homilie promlouvají i dnes. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
O zakonech
90 Kč

Tomáš Akvinský , 144 s. Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
O pravde
140 Kč

Tomáš Akvinský , 360 s. Přeložené otázky De veritate a De mente patří mezi 27 otázek širšího stejnojmenného pojednání De veritate z Questiones disputatae. V první z nich se sv. Tomáš ptá po povaze pravdy, v druhé si všímá především toho, jak je v mysli zobrazena podoba božské Trojice. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
O lasce
130 Kč

Tomáš Akvinský , 248 s. Filosofický jazyk sv. Tomáše ukrývá hlubokou zkušenost lásky a jemně rozlišuje všechny její podoby. Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil K. Šprunk. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Rozdeleni a metody
82 Kč

Tomáš Akvinský , 136 s. 5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. S úvodní studií Tomáše Machuly. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Otazky o dusi
200 Kč

Tomáš Akvinský , 392 str. Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
filos2
70 Kč

Jiří Fuchs , 176 s. Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu. Pouze jako e-kniha E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.

Detail
Nahoru
Další produkty
20 položek celkem