Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 1/2024 Kontemplativní modlitba

1 hodnocení
130 Kč

Toto číslo se věnuje různým podobám kontemplativní modlitby, tedy modlitby, jež přivádí člověka k co nejjednoduššímu spočívání v Boží přítomnosti, v pozici maximální otevřenosti a odevzdanosti. Představuje kontemplaci jako účast na Božím trojičním životě, pojednává o všímavosti neboli mindfulness jako prostředku celkového rozvoje ctností podle Tomáše Akvinského a o základních principech meditace z neurologické a psychologické perspektivy. Součástí čísla jsou také rozhovor s benediktinem Laurencem Freemanem, zakladatelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci, komentovaný výběr literatury o kontemplativní modlitbě, medailony různých center, v nichž se kontemplativní modlitba pěstuje, či konkrétní svědectví o zkušenosti s kontemplací. Číslo doprovázejí ukázky z výtvarných děl sochařky a grafičky Moniky Immrové.

 

Nabízíme rovněž jako e-knihu

Kategorie: Revue Salve

Víc informací o revue Salve najdete na salve.op.cz

 

Obsah:

Editorial 

Denisa Červenková CSTF: Kontemplace jako účast na Božím trojičním životě

Thomas Keating OCSO: Tradiční směs – Kontemplativní zdroje modlitby usebrání

Miloš Hrdý: Knihy jako milníky na cestě k Bohu

Věřící lidé se učí meditovat obtížněji než ostatní – Rozhovor s Laurencem Freemanem OSB

Vladimír Volráb: Světové společenství pro křesťanskou meditaci a Bonnevaux

Oldřich Jirsa: Kolínský klášter

Hana Říhová: Fortna – meditovat s otevřenými dveřmi

Elva Frouz: Kontemplace a Komunita Noe

Josef Prokeš: Lomec – místo pro všechny hledající, které samo hledá

Jan Staroba: Revitalizace duše – Pozvání na meditace v broumovském klášteře

Radek Navrátil OFMCap: Projekt olomouckých kapucínů Zažij ticho

Dariusz Hybel – Maksymilian Nawara OSB: Výjimečné místo duchovní praxe

Albert Holzknecht SJ – Ruben Enxing: Dům HohenEichen – Prostor pro exercicie v tichu

bratr Miloš OFMCap: Kontemplativní modlitba v Žilině

Anketa o meditaci

Warren Kinghorn: Duchapřítomnost: Tomistická prozíravost a dnešní praxe všímavosti

Kevin Kraft: Může meditace změnit váš život?

Základní principy meditace z neurologické a psychologické perspektivy

John Borelli: Úvahy nad Listem biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace

Socha, reliéf, hlubotisk, kresba – pořád ta samá práce – Návštěva u Moniky Immrové