Doprava zdarma od 750 Kč

Listy

1 hodnocení
335 Kč

svatá Kateřina Sienská, překlad, poznámky a úvodní studie Kateřina Ptáčková

váz., 264 str., rok vydání 2023

Dvaadvacátý svazek edice Thesaurus přináší výbor z korespondence učitelky církve svaté Kateřiny Sienské. Z dochovaného souboru 381 listů pocházejících z let cca 1368–1380 vybírá 73 dopisů s cílem představit čtenáři bohatý vzorek adresátů i témat Kateřininých listů. První část knihy obsahuje všechny dochované listy adresované papežům Řehořovi XI. a Urbanovi VI. a doprovází je výběr dopisů dalším církevním a světským představitelům. V této části je možné sledovat mimo jiné vývoj Kateřininých politických výzev a jejích požadavků na nápravu církve. Druhou část knihy otevírá soubor všech dochovaných listů Kateřininu zpovědníkovi Rajmundovi z Kapuy, za nímž následují vybrané dopisy jí blízkým osobám. Z těchto textů více vystupují Kateřininy osobní vazby s její duchovní rodinou, společné ideje a duchovní souznění. Ať ve svých listech promlouvá k lidem vzdělaným či nevzdělaným, církevním či světským, obrací se na všechny podobným jazykem, plným abstrakce, jímž sděluje své mystické zkušenosti. Dává tak čtenářům okusit svou výjimečnou zkušenost Boha i své výjimečně získané poznání, které činí její jazyk tak osobitým.

úvodní teologická studie Ludvík Grundman OP

Kategorie: Thesaurus

Nejsvětější a nejlaskavější otče ve sladkém Ježíši Kristu! Já Kateřina, služebnice a otrokyně služebníků Ježíše Krista, píši vám v jeho drahocenné krvi s touhou vidět vás pevně zakořeněného v pravém světle, abyste osvíceným okem svého intelektu mohl poznat a vidět pravdu. Jakmile ji totiž poznáte, zamilujete si ji, a jakmile si ji zamilujete, zaskví se ve vás znovu vaše ctnosti.

A jakou pravdu poznáme, nejsvětější otče? Poznáme věčnou pravdu, která nás milovala ještě předtím, než jsme vůbec byli. A kde ji poznáme? Při poznání sebe sama, když uvidíme, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu a podobě, donucen ohněm své lásky. Toto je ona pravda: stvořil nás, abychom měli na něm účast a těšili se z jeho věčné a nejvyšší dobroty. Kdo nám tuto pravdu ukázal a vysvětlil? Krev pokorného a neposkvrněného Beránka, jehož náměstkem a sklepmistrem jste se stal; v rukou máte klíče od krve, v níž jsme byli milostí znovustvořeni. A lze říci, že každý den, kdy člověk vyjde ze smrtelného hříchu a přijme krev ve svaté zpovědi, se pokaždé znovu narodí. A přijímáme-li plody krve, zjišťujeme znovu a znovu, že se nám v ní ukazuje pravda. (Z listu Svatému otci Urbanovi VI.)

 

Každý okamžik je pro nás vhodný i každé místo je vhodné. Nacházíme-li se v čase pokání, je to pro nás čas jásotu a radosti, neboť ho užíváme jako nástroj. Nacházíme-li se v čase, kdy je třeba pokání přerušit (ať z nutnosti, nebo poslušnosti), také se radujeme, protože touha po ctnostech, která je naším hlavním základem, nám nemohla být a ani nemůže být vzata. A rovněž nás těší, když vidíme, jak se potápí naše sobecká vůle, jíž máme vždy a velmi usilovně vzdorovat (jak jsme díky světlu zjistili). Všude též nacházíme místo k modlitbě, neboť s sebou neustále nosíme místo, ve kterém Bůh díky milosti přebývá a na němž se modlíme. Tím myslím dům naší duše, místo, v němž se naše svatá touha neustále modlí. Tato touha se pozvedá se světlem intelektu, aby nahlédla sebe samu a neocenitelný oheň Boží lásky, který nachází v (Ježíšově) krvi prolité s nesmírnou láskou. Krev pak nachází v nádobě duše. Na toto musíme dávat pozor: abychom se opili krví a v ohni spálili a zničili sobeckou vůli – a ne abychom pouze odříkali dostatečný počet otčenášů. (Z listu Daniele z Orvieta)