U nás máte vždy dopravu zdarma!

Zveme Vás

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

Dominikánský knižní salón

... poslechněte si záznamy předchozích salónů

 SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ  

 

středa 14. prosince 2022 v 19:30 hod.

Herbert McCabe: Bůh , Kristus a my

hosté večera: Lukáš Fošum OP, Adam Václav Šedivý, Matouš Benda

 

„Víra není něco, co bychom vlastnili. Naopak, je to něco, co vlastní nás. Je to Duch Kristův vedoucí nás k tomu, k čemu jsme byli stvořeni: k věčné lásce, jíž je Otec.“

 

Zaposlouchejme se do kázání irského dominikána Herberta McCabea OP. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního filosofického i teologického obsahu, zakotvené v Písmu a inspirované naukou Tomáše Akvinského. Boří námi vytvořené hloupé, děsivé či triviální modely, abychom se mohli stát sami sebou ve světle a moci samotného Boha. Nezatajují praktické a intelektuální zádrhele a jsou věrné ústřednímu tajemství víry. Srozumitelnou formou vyjadřují vděk za milost a jsou vynikajícím průvodcem po křesťanské a v nejplnějším smyslu slova katolické realitě.


• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5

 


 

Letní škola Tomáše Akvinského 2022

1. - 5. 8. 2022 v klášteře v Tuchoměřicích

téma STVOŘENÍ

letni_skola_TA_web

 

Více informací naleznete zde


 

středa 15. června 2022 v 19:30 hod.

Tomáš Akvinský: O křtu a biřmování

host večera: Benedikt Mohelník OP

 

„Jděte tedy, učiňte ze všech národů učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…“ (Mt 28, 19) „Ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně; ty se rozdělovaly a na každém z nich spočinul jeden. Tehdy byli všichni naplněni Duchem svatým…“ (Sk 2, 2)

 

Co je to křest a co znamená být pokřtěn? Je struktura obřadu zásadní pro jeho platnost? Kdo může křtít a koho je křest vlastně dílem? Může být nepokřtěný člověk spasen? Je lepší pokřtít člověka v dětském věku, nebo počkat, až dospěje a bude se moci sám rozhodnout? Jaké účinky má křest a mění něco v lidském životě? Otázkami se to v našich hlavách jen hemží a přesuneme-li se ke druhé části traktátu, nebudeme na tom o moc lépe… K čemu je dobré biřmování? Pocítím na sobě nějak jeho účinky? Udělují ho pouze biskupové? Tyto a mnohé další otázky nejsou dnes o nic méně palčivé, než tomu bylo ve 13. století. Sledujme společně tahy brkem na pergamenu zachycující slova Tomáše Akvinského o duchovním znovuzrození a o posile Ducha svatého.

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5