U nás máte vždy dopravu zdarma!

Zveme Vás

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

Dominikánský knižní salón

... poslechněte si záznamy předchozích salónů

 SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ 

 

 středa 13. října 2021 v 19:30 hod.

 

Tomáš Akvinský: O eucharistii

 

host večera: Benedikt Mohelník OP

 

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.“ (Jan 6, 54–55)

 

Oběť přinášející věčnou spásu. Hostina, při níž požíváme Krista. Nejdokonalejší ze všech svátostí, největší tajemství naší víry… Jak se obecný pojem svátosti vztahuje právě na eucharistii, jaká je její materie a forma? Jakým způsobem je Kristus v eucharistii přítomen? Jaké jsou účinky eucharistie? Spolu s Tomášem můžeme do tajemství eucharistie nahlédnout a to málo, co lze, pochopit. A třeba se přitom dozvíme, jak ji lépe slavit a jak z ní žít, aby nesla plody.

 

Poslední úplný traktát Teologické sumy (STh III, q. 73–83), jejž lze pokládat za jakousi Tomášovu teologickou a duchovní závěť, nám představí fr. Benedikt Mohelník OP.

 

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

středa 10. listopadu 2021 v 19:30 hod.

 

Josef Pieper: Štěstí a kontemplace

 

host večera: Irenej Šiklar OP

 

Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Co to ovšem znamená být šťastný? A existuje něco jako nejvyšší štěstí? Průvodcem krajinou nejhlubších otázek nám bude filosof Josef Pieper.

 

Touha po štěstí je člověku přirozená. A má-li mít lidský život vůbec nějaký smysl, musí tato touha nakonec dojít naplnění. Onu nejhlubší žízeň ovšem nemůže utišit žádné dílčí dobro, pouze „dobro v úplnosti“, Bůh sám. Plnosti štěstí tedy dosáhneme až na věčnosti, kdy Boha uvidíme tváří v tvář. Ale už zde můžeme předchuť onoho věčného štěstí okoušet. V milujícím patření, v pozemské kontemplaci. Ta ovšem není vyhrazena pouze mystikům či světcům, ale každému, kdo se dokáže zastavit, ztišit, žasnout a s láskou pohlížet i na ty nejnepatrnější věci.

 

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

středa 8. prosince 2021 v 19:30 hod.

 

Dominik, bratr kazatel

 

host večera: Lukáš Fošum OP

 

Světlo církve a učitel pravdy. Tak je titulován svatý Dominik, jehož 800. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme. Jaký byl tento kazatel Páně, jenž se zcela odevzdal do služby pro spásu druhých? A na jakých základech vystavěl svůj řád? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi v řádových pramenech.

 

O svatém Dominikovi se nedochovaly pouze legendy, ale také množství autentických pramenů, od papežských dokumentů, přes nejstarší stanovy řádu až po svědectví z procesu svatořečení. Umožňují nám sestavit realistický obraz světce a nahlédnout do jeho nitra: co bylo jeho motivací, co ho pohánělo, odkud čerpal sílu a inspiraci, na jakých základech vystavěl svůj život a svůj řád. Svatý Dominik dodnes inspiruje zástupy bratří a sester po celém světě, napříč národnostmi i životními stavy, a to především svým soucitem s druhými, potřebou hlásat Boží milosrdenství, svojí vírou v sílu pravdy a hlubokou radostí zakotvenou v Bohu.

 
• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


středa 12. ledna 2022 v 19:30 hod.

 

Tomáš Akvinský: O stvoření člověka

 

host večera: Tomáš Machula

 

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, stvořil je jako muže a ženu. Požehnal jim slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nade všemi živočichy.“ (srov. Gn 1, 27–28)

 

Jak vznikl první člověk, co do duše a co do těla? Co si představit pod učiněním těla z bláta země? A pod utvořením ženy z mužova žebra? Co to znamená, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu? Viděl první člověk Boha? Měl vědění všeho? A vládu nade vším stvořením? Je člověk opravdu vrcholem tělesného světa? Nebo duchovní bytostí existující v těle? – Možná nám takovéto ohlížení za ztraceným rájem z pera člověka 13. století může připadat pošetilé. Ale třeba nám něco řekne o nás samých. O našem životě tady a teď, o vztahu k Bohu, k druhým lidem a ke světu. A o našem povolání, našem cíli…

 

Traktát Teologické sumy o stvoření člověka (STh I, q. 90–102) nám představí Tomáš Machula.

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5