Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 2/2013 – kánon Starého zákona

Neohodnoceno
80 Kč
  • David Bouma: Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu
  • Jiří Beneš: Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou aneb Je užší kánon dostatečný?
  • Jiří Pavlík: Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“
  • Adam Mackerle: Text Starého zákona a Kumrán
  • Adrian Schenker OP: Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu
  • Jiří Pavlík: Starozákonní kánon ve starověké církvi
  • Martin Wernisch: Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera
  • Tomáš Petráček: Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony?
  • Robert Dittmann: Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické
  • Josef Bartoň: Český starozákonní překlad po roce 1900
Kategorie: Revue Salve