Doprava zdarma od 750 Kč

Knižní salón

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

 

DOMINIKÁNSKÝ KNIŽNÍ SALÓN

 

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP, pořádaný ve spolupráci s platformou „Dominikánská 8, místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze“. Můžete se zde seznámit s novými knihami našeho vydavatelství a setkat se s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Všichni přítomní jsou aktivními spolutvůrci večera, dělí se o své zážitky z četby, o myšlenky, k nimž je kniha inspirovala, a společně se potýkají s otázkami, ke kterým je kniha či diskuse nad knihou dovedla.


• koná se obvykle druhou středu v měsíci v dominikánském klášteře v Praze, aktuální informace na facebook.com/KrystalOp nebo http://www.dominikanska8.cz

začátek vždy v 19:30 ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5

Poslechněte si naše minulá setkání ze záznamu


 

středa 11. října 2023 v 19:30 hod.

Jean Leclercq: Láska k literatuře a touha po Bohu

host večera: Ondřej Koupil

 

„Středověcí mniši měli důležitou roli, kterou nikdo jiný takovou měrou nesehrál: roli spojovacího článku mezi dvěma kulturními epochami, mezi dobou církevních otců a dobou ‚moderní‘. Starobylé texty neuchovávali pro potěšení, ale proto, že z nich žili, a proto, že pro jejich duchovní život bylo nutné, aby kult a kultura tvořily jednotu.“

Hledat Boha, quaerere Deum – tato jediná podstatná touha středověkých mnichů křesťanského Západu stála u zrodu západní monastické kultury a teologie. Hledání Boha, který lidem daroval své Slovo, nutně vyžaduje kulturu slova, a zahrnuje tedy i lásku k literatuře, ke slovu. Přenesme se na chvíli do středověkých klášterů, škol a knihoven, jež utvářely rozum a prohlubovaly víru, poskytovaly slova pro modlitbu a umožňovaly zahlédnout Slovo uprostřed slov.

Ondřej Koupil, bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina Benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

 

středa 8. listopadu 2023 v 19:30 hod.

Dominique Barthélemy: Bůh a jeho obraz

host večera: Hyacint Ullman OP

 

„Aby člověk zůstal sám sebou, musí objevit svou svobodu, a to dokáže jedině tak, že zůstane v rukou toho, který jej podřídí jen svému stvořitelskému zalíbení.“

Bůh se v Písmu postupně dává svému lidu poznat. Nezjevuje se však tak, že by každý rok předložil jednu stránku katechismu, ale sám vstupuje do lidských dějin, a to jen natolik, aby bázlivého člověka, který se jej od okamžiku prvotního hříchu děsí, nevystrašil. Člověk totiž uvěřil lži, že jeho milující Otec je zrůdný a žárlivý Tyran… Přijďte poodhalit fascinující biblický příběh o Bohu, který postupně očišťuje svůj obraz v srdcích lidí a obnovuje s nimi společenství lásky.

Hyacint Ullman OP je český katolický kněz, teolog a dominikán, vystudoval filosofii a teologii v Bordeaux a Toulouse. Od roku 2015 působí jako kaplan na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a zároveň pracuje s mládeží v rámci hnutí Světlo-Život (Oáza). V současné době se připravuje na postgraduální studia biblických věd.

 

středa 13. prosince 2023 v 19:30 hod.

Svatá Kateřina Sienská: Listy

hosté večera: Kateřina Ptáčková a Ludvík Grundman OP

 

„Já Kateřina, služebnice a otrokyně služebníků Ježíše Krista, píši vám v jeho drahocenné krvi s touhou vidět vás pevně zakořeněné v pravém světle, abyste osvíceným okem svého intelektu mohli poznat a vidět pravdu. Jakmile ji totiž poznáte, zamilujete si ji…“

Jakou pravdu poznáme? Kde ji nalezneme? Kdo nám ji ukázal a vysvětlil? To vše Kateřina objasňuje ve svých listech, adresovaných papežům, kardinálům, biskupům, významným světským představitelům, svým duchovním vůdcům, přátelům, členům své duchovní skupiny, ale třeba také jisté pomlouvačné ženě či jedné prostitutce. S jedinou touhou: vidět, jak jsou duše osvěcovány pravým a dokonalým světlem, jak se uzdravují a posilují v Kristově kříži a zůstávají v milosrdné Boží lásce. Přijďte se zaposlouchat do podmanivých a moudrých slov této velké kazatelky a učitelky církve.

Kateřina Ptáčková, překladatelka této edice, působí na katedře historie Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se středověkou historií, zejména dějinami zbožnosti a svatosti.

Ludvík Grundman OP je český katolický kněz, teolog a dominikán, vystudoval filosofii a teologii v Bordeaux a Toulouse. Od roku 2021 je spirituálem Církevního gymnázia v Plzni.

 

středa 10. ledna 2024 v 19:30 hod.

Jean-Pierre Torrell: Teologická suma Tomáše Akvinského

host večera: Irenej Šiklar OP

 

„K četbě Sumy je třeba se znovu a stále vracet, protože je to kniha dokonalá.“

 Teologická suma je mistrovským dílem středověké teologie, dodnes udivujícím propracovanou architekturou a pronikavostí vhledu. Kdo byl její autor, z jakých zdrojů při svém bádání vycházel a jak ovlivnil vývoj poznání a teologie dalších staletí? Přijďte strávit večer s Andělským učitelem, prohrabat se v jeho myšlenkách a traktátech a třeba i zažít radost z nalezení dalšího střípku pravdy.

 Irenej Šiklar OP je český katolický kněz, teolog a dominikán, vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a morální teologii na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko).

 

 

 
Bernard KBR
Kázání během roku
430 Kč

Bernard z Clairvaux, překlad Markéta Koronthályová bilingva, váz., 360 str., 430 Kč   Jednadvacátý svazek edice Thesaurus přináší další ze sbírek kázání svatého Bernarda...

Detail
1880
Byt zivi v Bohu ob
Být živí v Bohu Křesťanská imaginace
425 Kč

Timothy Radcliffe, z angličtiny přeložila Marcela Koupilová brož., 388 str., rok vydání 2022   Křesťanská víra je pozváním k plnosti života v přátelství...

Detail
1872
Zlo ob
Zlo Teologický esej
350 Kč

Charles Journet, z francouzštiny přeložil Oldřich Selucký brož., 303 str., druhé, opravené vydání 2022   Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z...

Detail
1800
ob vtel
Vtělené Slovo I v Teologické sumě
210 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Metoděj Němec OP brož., 160 str., rok vydání 2022   V tomto svazku přinášíme šest úvodních christologických otázek, jimiž začíná třetí část...

Detail
1729
4 položek celkem