nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

DOMINIKÁNSKÝ KNIŽNÍ SALÓN

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP, pořádaný ve spolupráci s platformou „Dominikánská 8, místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze“. Můžete se zde seznámit s novými knihami našeho vydavatelství a setkat se s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Všichni přítomní jsou aktivními spolutvůrci večera, dělí se o své zážitky z četby, o myšlenky, k nimž je kniha inspirovala, a společně se potýkají s otázkami, ke kterým je kniha či diskuse nad knihou dovedla.


• koná se obvykle druhou středu v měsíci v dominikánském klášteře v Praze, aktuální informace na facebook.com/KrystalOp nebo http://www.dominikanska8.cz
• začátek vždy v 19:30 ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 

 

14. 3. 2018: Co by dělala pilná včela, nebýt Velikonoc?

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!
Nad původem a obsahem velikonočního chvalozpěvu Exsultet se budeme zamýšlet s Radkem Tichým, autorem stejnojmenné studie

11. 4. 2018: Klášterní tajemství

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se jí rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.
Svou knihou Vera mundi lumina i barokní knihovnou vás provede Jana Maroszová

9. 5. 2018: Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova...

... nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.
S prvním dílem antologie Kněžství v prvních staletích církve vás seznámí autor, David Vopřada.

13. 6. 2018 Kráva na kolejích aneb Boží prozřetelnost a předurčení

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.
Část Disputované otázky O pravdě, týkající se Boží prozřetelnosti a předurčení, se pokusí osvětlit autor studie a překladatel Justin Dvorský OP.

 

salony cyklus

1 položek celkem