U nás máte vždy dopravu zdarma!

Knižní salón

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

 

DOMINIKÁNSKÝ KNIŽNÍ SALÓN

 

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP, pořádaný ve spolupráci s platformou „Dominikánská 8, místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze“. Můžete se zde seznámit s novými knihami našeho vydavatelství a setkat se s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Všichni přítomní jsou aktivními spolutvůrci večera, dělí se o své zážitky z četby, o myšlenky, k nimž je kniha inspirovala, a společně se potýkají s otázkami, ke kterým je kniha či diskuse nad knihou dovedla.


• koná se obvykle druhou středu v měsíci v dominikánském klášteře v Praze, aktuální informace na facebook.com/KrystalOp nebo http://www.dominikanska8.cz

začátek vždy v 19:30 ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

Poslechněte si naše minulá setkání ze záznamu

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ  

 

středa 12. října 2022 v 19:30 hod.

Gilles Emery: Trojice

host večera: Benedikt Mohelník OP

 

„Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 23)

 

Teolog a dominikán Gilles Emery nás ve svém díle uvádí do nauky o Trojici, která nepředstavuje jen jedno z témat k přemýšlení, nýbrž je srdcem křesťanské víry, jež nalézáme v centru evangelia. Záměrem autora je ukázat význam a pravdu toho, co trojjediný Bůh zjevil ze svého tajemství. Nezastavuje se však jen na úrovni základních otázek ohledně rozlišení a soupodstatnosti božských osob, jejich vzájemných vztahů a vlastností či jejich konání ve světě. Směřuje až k podstatě věci, k poslednímu cíli veškeré božské ekonomie: aby tvorové vstoupili do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí a došli k blaženému patření na Trojici v životě věčném. Najdeme odvahu k tomu vydat se po této cestě?

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

středa 9. listopadu 2022 v 19:30 hod.

Quodvultdeus: Křestní katecheze

host večera: David Vopřada

 

„Každý, kdo touží po Kristově křtu, prahne po novém životě. Ať tedy přejde od starého k novému.“

 

Promluvy kartaginského biskupa Quodvultdea, přítele a žáka svatého Augustina, v sobě odráží dramatičnost doby hroucení a proměn antického světa. V této napjaté atmosféře ještě více vynikají otázky, které si křesťané kladou napříč staletími až do dnešních dní. Ptáme se, co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? Jak obstát v náročných životních a společenských situacích, abychom došli cíle našeho života, totiž spásy a věčného života? Nechme si při hledání odpovědí inspirovat biskupem Quodvultdeem.

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

středa 14. prosince 2022 v 19:30 hod.

Herbert McCabe: Bůh , Kristus a my

hosté večera: Lukáš Fošum OP, Adam Václav Šedivý, Matouš Benda

 

„Víra není něco, co bychom vlastnili. Naopak, je to něco, co vlastní nás. Je to Duch Kristův vedoucí nás k tomu, k čemu jsme byli stvořeni: k věčné lásce, jíž je Otec.“

 

Zaposlouchejme se do kázání irského dominikána Herberta McCabea OP. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního filosofického i teologického obsahu, zakotvené v Písmu a inspirované naukou Tomáše Akvinského. Boří námi vytvořené hloupé, děsivé či triviální modely, abychom se mohli stát sami sebou ve světle a moci samotného Boha. Nezatajují praktické a intelektuální zádrhele a jsou věrné ústřednímu tajemství víry. Srozumitelnou formou vyjadřují vděk za milost a jsou vynikajícím průvodcem po křesťanské a v nejplnějším smyslu slova katolické realitě.

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5


 

středa 11. ledna 2023 v 19:30 hod.

Tomáš Akvinský: O teologii

host večera: Tomáš Machula

 

„Mléko jsem vám dával pít, nikoli tuhou stravu; tu jste ještě nedokázali snést.“ (1 Kor 3, 2)

 

Postup Sumy teologie Tomáše Akvinského je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin. Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. I první otázka v sobě skrývá řadu otazníků. Je teologie vůbec vědou? Může být založena na důkazech? Má nějaký předmět? Ponořme se spolu se svatým Tomášem Akvinským do hledání subjektu teologie, kterým je sám Bůh, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme.

• ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5

 
 
Quod ob
Quodvultdeus. Křestní katecheze
400 Kč

David Vopřada váz., 316 str., rok vydání 2022   Třináctý svazek edice Patristika přináší devět křestních promluv kartaginského biskupa Quodvultdea († cca 454),...

Detail
1753
BuhKramy ob
Bůh , Kristus a my
235 Kč

Herbert McCabe, z angličtiny přeložila Daniela Feltová brož., 176 str., rok vydání 2022   Kniha přináší soubor kázání irského dominikána Herberta McCabea OP, který...

Detail
1741
O teologii ob
O teologii v Teologické sumě
105 Kč

S ÚVODEM DO SUMY Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula brož., 84 str., rok vydání 2022   V tomto svazku přinášíme první otázku Teologické sumy (STh I, q. 1),...

Detail
1702
Trojice ob m
Trojice Úvod do katolického učení o trojjediném Bohu
240 Kč

Gilles Emery, překlad Branislav Štěpita, brož., 196 str., rok vydání 2019 Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby...

Detail
1292
4 položek celkem