edicni-rada-duchovni-zivot

Spiritualita

by měl být založen v poznání. Kdo více poznává, více miluje. Dílka, která sdružuje tato řada, jsou charakteristická právě tím, že staví duchovní život na hlubokém pronikání do tajemství Božího života, do tajemství církve i lidského bytí.

proml o duchu sv
145 Kč

Charles Journet , brož., 136 str. Duchovní cvičení kardinála Journeta určená laikům nebo řeholním sestrám ukrývají zlatý poklad teologie i nauky o duchovním životě. Journet uměl velice prostým jazykem otevírat mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. V Promluvách o Duchu svatém, které jsou jakýmsi autorovým testamentem, se Duch svatý sám ujímá úkolu zapalovat srdce čtenářů ohněm kontemplace, aby zatoužili po Boží kráse.

Vyprodáno 
Detail
Vira v cloveka
65 Kč

Jacques Maritain , brož., 48 s. Je možné věřit v člověka? Prostá zkušenost vidí děsivé krutosti, jichž je člověk schopen, a tuto víru odmítá. Je však možné žít bez víry v člověka? Jak bychom bez ní byli schopni žít a pracovat pro druhé v rodině a ve společnosti? Těmito a podobnými otázkami se zabývají tři texty Jacqua Maritaina, které se zamýšlejí nad hodnotou člověka. Ateismus, který je předmětem prvního textu, je rozhodnutí vyloučit Boha z vlastního života. Ale co jiného pak může být cílem člověka, než on sám? Tolerance, o níž jde v druhém textu, je úsilí přiznat právo na existenci i člověku, jehož myšlení a jednání je poznamenáno zlem nepravdy a zloby. Víra v člověka je vlastním tématem třetího textu. Co je vlastně základem víry v člověka? - To všechno jsou otázky, kterým se nevyhne nikdo, kdo se snaží žít pro Boha a pro člověka uprostřed tohoto svízelného světa.

Detail
proml o marii
93 Kč

Charles Journet , brož., 88 s. Charles Journet (1891 1975) patří mezi významné teology Druhého vatikánského koncilu. Journetovou doménou byla především eklesiologie, v jeho pojetí neoddělitelně spjatá s mariologickým tématem. Promluvy o Marii jsou sestaveny z textů duchovních cvičení, která dával kardinál Journet kněžím ve Fribourgu v roce 1974, a z úryvků exercicií konaných v roce 1951 v Ženevě.

Vyprodáno 
Detail
vody siloe
295 Kč

Charles Journet , brož., 64 s. Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.

Detail
proml o euchar
75 Kč

Charles Journet , brož., 64 s. Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.

Vyprodáno 
Detail
proml o milosti
98 Kč

Charles Journet , brož., 112 s. Přestože teologické téma milosti prošlo v posledních desetiletích velkými proměnami, toto klasické dílko si zachovává svou pravdivost a aktuálnost. Jedná se o rekolekční promluvy, které jsou díky svému obraznému stylu výkladu přístupné širokému čtenářskému publiku.

Vyprodáno 
Detail
Pozn k Otc
95 Kč

Raissa Maritainová , brož., 80 s. Autorka zkoumá s pokornou a pronikavou pozorností jednotlivé prosby Otčenáše: nejprve ukazuje význam samotných slov a pak se pokouší rozvinout v plné šíři smysl každé prosby. Čerpá přitom z bohaté tradice západních i východních církevních otců a z díla nejvýznamnějších teologů, ale to vše prochází světlem a žárem vlastní vnitřní modlitby.

Vyprodáno 
Detail
Laska a pratelstvi
82 Kč

Jacques Maritain , brož., 56 s. Drobné dílko od věhlasného francouzského filosofa, který výrazně ovlivnil i teologickou scénu II. vatikánského koncilu. Pomůže náročnému čtenáři zorientovat se v kategoriích lásky a přátelství z filosofického a duchovního hlediska.

Vyprodáno 
Detail
zadny clověk
72 Kč

Thomas Merton , brož., 140 s. Svědomí, askeze, upřímnost, ticho, samota... autorova hluboká reflexe pilířů duchovního života ukazuje jejich nezbytnost, ale také úskalí sebestřednosti. Duchovní život získává smysl až ve spojení s životy druhých, v integraci do Božího plánu spásy světa.

Detail
tajemstvi emm
45 Kč

Jacek Salij , brož., 80 s. Církev jako náboženská instituce je často vystavena kritice i z vlastních řad. Známý polský autor obrací naši pozornost na podstatnou, božskou tvář církve, kterou můžeme vírou přijmout nebo odmítnout, nikoli však kritizovat.

Detail
Bozi pritomnost
37 Kč

A. Moynihan , brož., 64 s. Chceme-li přebývat v Boží přítomnosti, musíme znát její formy a projevy, jak se k nám sklání ve stvoření, v duši, v Kristu, v Nejsvětější svátosti. Jenom tak ji můžeme pravdivě okoušet a odpovědět na ni vděčností a oddaností.

Detail
abys ziv byl
32 Kč

Jaroslav Škarvada , brož. Sborník kázání a úvah otce biskupa.

Detail
Nahoru
30 položek celkem