edicni-rada-duchovni-zivot

Spiritualita

by měl být založen v poznání. Kdo více poznává, více miluje. Dílka, která sdružuje tato řada, jsou charakteristická právě tím, že staví duchovní život na hlubokém pronikání do tajemství Božího života, do tajemství církve i lidského bytí.

proml o marii
93 Kč

Charles Journet , překlad Oldřich Selucký, brož., 88 str., rok vydání 2007 Charles Journet (1891 1975) patří mezi významné teology Druhého vatikánského koncilu. Journetovou doménou byla především eklesiologie, v jeho pojetí neoddělitelně spjatá s mariologickým tématem. Promluvy o Marii jsou sestaveny z textů duchovních cvičení, která dával kardinál Journet kněžím ve Fribourgu v roce 1974, a z úryvků exercicií konaných v roce 1951 v Ženevě.

Vyprodáno 
Detail
vody siloe
295 Kč

Thomas Merton , překlad Daniel Nečas, váz ., 64 str., rok vydání 2007 Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.

Detail
proml o euchar
75 Kč

Charles Journet , překlad Klára Jelínková, brož., 64 str., rok vydání 2006 Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.

Vyprodáno 
Detail
proml o milosti
98 Kč

Charles Journet , překlad Otto Albert Tichý, brož., 112 str., rok vydání 2006 Přestože teologické téma milosti prošlo v posledních desetiletích velkými proměnami, toto klasické dílko si zachovává svou pravdivost a aktuálnost. Jedná se o rekolekční promluvy, které jsou díky svému obraznému stylu výkladu přístupné širokému čtenářskému publiku.

Vyprodáno 
Detail
Pozn k Otc
95 Kč

Raissa Maritainová , překlad Karel Šprunk, brož., 80 str., rok vydání 2006 Autorka zkoumá s pokornou a pronikavou pozorností jednotlivé prosby Otčenáše: nejprve ukazuje význam samotných slov a pak se pokouší rozvinout v plné šíři smysl každé prosby. Čerpá přitom z bohaté tradice západních i východních církevních otců a z díla nejvýznamnějších teologů, ale to vše prochází světlem a žárem vlastní vnitřní modlitby. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
Laska a pratelstvi
82 Kč

Jacques Maritain , překlad Karel Šprunk, brož., 56 str., rok vydání 2005 Drobné dílko od věhlasného francouzského filosofa, který výrazně ovlivnil i teologickou scénu II. vatikánského koncilu. Pomůže náročnému čtenáři zorientovat se v kategoriích lásky a přátelství z filosofického a duchovního hlediska. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
zadny clověk
72 Kč

Thomas Merton , překlad Ctibor Pečiva, brož., 140 str., rok vydání 1995 Svědomí, askeze, upřímnost, ticho, samota... autorova hluboká reflexe pilířů duchovního života ukazuje jejich nezbytnost, ale také úskalí sebestřednosti. Duchovní život získává smysl až ve spojení s životy druhých, v integraci do Božího plánu spásy světa.   Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
tajemstvi emm
45 Kč

Jacek Salij , překlad Terezie Eisnerová, brož., 80 str., rok vydání 1996 Církev jako náboženská instituce je často vystavena kritice i z vlastních řad. Známý polský autor obrací naši pozornost na podstatnou, božskou tvář církve, kterou můžeme vírou přijmout nebo odmítnout, nikoli však kritizovat.

Detail
Bozi pritomnost
37 Kč

Anselm Moynihan , překlad Josefa Strettiová, brož., 64 str., rok vydání 1996 Chceme-li přebývat v Boží přítomnosti, musíme znát její formy a projevy, jak se k nám sklání ve stvoření, v duši, v Kristu, v Nejsvětější svátosti. Jenom tak ji můžeme pravdivě okoušet a odpovědět na ni vděčností a oddaností.

Detail
abys ziv byl
32 Kč

Jaroslav Škarvada , brož., 148 str., rok vydání 1993 Sborník kázání a úvah otce biskupa.

Detail
Nahoru
28 položek celkem