Doprava zdarma od 750 Kč

Promluvy o vykoupení

1 hodnocení
130 Kč

Charles Journet, překlad Tereza Hodinová, brož., 100 str., rok vydání 2014

Další svazek oblíbeného autora se tentokrát noří do hlubin Božího „bláznovství“, které neváhá vydat vlastního Syna za spásu světa.

Kategorie: Spiritualita

Tajemství vykoupení, jakožto zjevení svrchovaného bohatství Boží lásky a zdroj naší spásy, leží v srdci teologie kardinála Charlese Journeta (1891–1975). Jeho rozjímání nad vykoupením se odvíjí mezi dvěma silnými póly: tajemstvím zla a tajemstvím Božího milosrdenství. Neustále se ocitáme tváří v tvář novým podobám zla, což představuje náročnou duchovní zkoušku. Existuje jediná cesta, skrze niž můžeme z této zkoušky vyjít vítězně, a tou je víra. Neboť jediný pohled víry nám umožní nahlédnout do neproniknutelných hlubin Božího milosrdenství, do tajemství vykoupení.

„… Bůh sešle svého jediného Syna na zem, aby tam nastolil – ovšem okolo kříže – solidaritu, vedle jejíž ceny bledne solidarita Edenu. Tato solidarita propojí celé lidstvo od večera jeho pádu až do parusie. Žádná lidská bytost, jež má rozhodovat o svém osudu, nebude ponechána ve své tísni. Každou skrytě navštíví paprsek vycházející z otevřeného boku Spasitelova. Každá bude postavena před rozhodnutí, zda jej přijmout pro svou spásu, nebo se od něj odvrátit ke své záhubě. Lidstvo, jež neuznalo Boha v moudrosti světa stvoření, spatří, jak se před ním otevírá bláznovství světa vykoupení…“

 

Začtěte se do ukázky z knihy

Knižní salón Promluvy o vykoupení