Promluvy o vykoupení

Neohodnoceno
130 Kč

Charles Journet, brož, 100 str.

Další svazek oblíbeného autora se tentokrát noří do hlubin Božího „bláznovství“, které neváhá vydat vlastního Syna za spásu světa.

Kategorie: Spiritualita

Tajemství vykoupení, jakožto zjevení svrchovaného bohatství Boží lásky a zdroj naší spásy, leží v srdci teologie kardinála Charlese Journeta (1891–1975). Jeho rozjímání nad vykoupením se odvíjí mezi dvěma silnými póly: tajemstvím zla a tajemstvím Božího milosrdenství. Neustále se ocitáme tváří v tvář novým podobám zla, což představuje náročnou duchovní zkoušku. Existuje jediná cesta, skrze niž můžeme z této zkoušky vyjít vítězně, a tou je víra. Neboť jediný pohled víry nám umožní nahlédnout do neproniknutelných hlubin Božího milosrdenství, do tajemství vykoupení.

„… Bůh sešle svého jediného Syna na zem, aby tam nastolil – ovšem okolo kříže – solidaritu, vedle jejíž ceny bledne solidarita Edenu. Tato solidarita propojí celé lidstvo od večera jeho pádu až do parusie. Žádná lidská bytost, jež má rozhodovat o svém osudu, nebude ponechána ve své tísni. Každou skrytě navštíví paprsek vycházející z otevřeného boku Spasitelova. Každá bude postavena před rozhodnutí, zda jej přijmout pro svou spásu, nebo se od něj odvrátit ke své záhubě. Lidstvo, jež neuznalo Boha v moudrosti světa stvoření, spatří, jak se před ním otevírá bláznovství světa vykoupení…“

 

Začtěte se do ukázky z knihy