Doprava zdarma od 750 Kč

Moc zla

1 hodnocení
170 Kč

Bernard Bro, překlad Karel Šprunk, brož., 144 str., rok vydání 2014

Kniha Bernarda Bro nenabízí řešení teoretických, filosofických, teologických či politických problémů spojených s existencí zla. Snaží se ukázat, jak lze dát smysl životu, který je plný utrpení a nespravedlnosti. Odpověď na problém zla nenajdeme s pohledem upřeným na hrůzy zla. Je třeba změnit úhel pohledu a obrátit zrak na trpící Tvář Boha, který umírá z lásky k nám na kříži. Zlo v nás a ve světě lze přemoci jen tak, jak je přemohl On – životem v milosrdenství. Je to život těžký, plný zkoušek, ale už teď je v něm přítomen život samého Boha.

Kategorie: Spiritualita

Bernard Bro, narozený r. 1925, je francouzský dominikán, profesor teologie na pontifikálních fakultách v Saulchoir. Broovy knihy patří vesměs do oblasti spirituální teologie. Jde v nich o problémy, s nimiž se člověk setkává, když se snaží v dnešním světě žít ve spojení s Bohem. K těmto problémům nepochybně patří také problém zla, jemuž je věnováno dílo Moc zla z roku 1976.

Zlo lze ovšem zkoumat z různých hledisek. Může být nahlíženo samo o sobě. V tom případě se dotýkáme zásadních otázek definice zla, jeho původu a podob, důvodů jeho existence v našem vesmíru apod. Ale zlo můžeme nahlížet také speciálně v jeho vztahu k člověku. V tom případě jde zvláště o božské dopuštění zlých skutků člověka, o vztah božské Prozřetelnosti a lidské svobody, o síly působící v lidských dějinách atp. Broovy úvahy se netýkají zla obecně, ale hledají odpověď na otázky, co zlo znamená pro člověka.

V této souvislosti autor odmítá všechny odpovědi, ať filosofické nebo teologické, které jsou pouze teoretické. Pokládá je za nedostatečné. Člověk neprožívá zlo jako teoretický problém, ale jako ránu ve vlastním bytí. Na zlo je třeba odpovědět na jeho vlastní rovině, tj. na rovině existenciální. Bernard Bro proto věnuje čistě teoretickým problémům jen malou pozornost. – K tomu je však třeba říci, že pod existenciální rovinou vyvstávají vážné teoretické problémy. Je to především metafyzická otázka koexistence všemohoucího a nekonečně dobrého Boha se zlem ve vesmíru. Tu je nutno vyřešit, a bude-li nalezená odpověď mylná, znamená to pro lidského ducha obrovské neštěstí. Broova kniha bude jistě pro čtenáře podnětem, aby se zamýšlel i nad otázkami teoretického rázu.

 

Začtěte se do ukázky z knihy