O zakonech
90 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Karel Šprunk, 144 str., rok vydání 2003 Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
O pravde
140 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Martina Štěpinová, 360 str., rok vydání 2003 Přeložené otázky De veritate a De mente patří mezi 27 otázek širšího stejnojmenného pojednání De veritate z Questiones disputatae. V první z nich se sv. Tomáš ptá po povaze pravdy, v druhé si všímá především toho, jak je v mysli zobrazena podoba božské Trojice.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
O lasce
130 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Karel Šprunk, 248 str., rok vydání 2005 Filosofický jazyk sv. Tomáše ukrývá hlubokou zkušenost lásky a jemně rozlišuje všechny její podoby. Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil K. Šprunk.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
Rozdeleni a metody
82 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, 136 str., rok vydání 2005 5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. S úvodní studií Tomáše Machuly.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
Otazky o dusi
200 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, 392 str., rok vydání 2009 Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
filos2
70 Kč

Jiří Fuchs , 176 s., rok vydání 1995 Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
filos1
100 Kč

Jiří Fuchs , 192 str., rok vydání 1997 Rozvržení celého cyklu klasické filosofie, která vychází z aristotelských inspirací, a předběžnou orientaci v této disciplíně poskytuje první část knihy - Úvod do filosofie. Tradiční logika jakožto filosofická disciplína se neredukuje na pouhý návod správného myšlení. Zpracovává i teoretická témata a klade důraz na odůvodnění svých poznatků, čímž rozptyluje domněnky o jejím překonání.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
Dokumenty 1vat
80 Kč

Překlad K. Skalický, M. Pavelková, T. Poštová, T. Machula, 104 str., rok vydání 2006 První vatikánský koncil (1869--1870) definoval ve své věroučné konstituci Dei Filius dogma o přirozené poznatelnosti Boha lidským rozumem a v konstituci Pastor aeternus se vyjádřil o papežské neomylnosti. Kromě pracovního překladu dokumentů zde čtenáři najdou i několik textů uvádějících událost koncilu do širších dobových a teologických souvislostí.   Pouze jako e-kniha   E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi.  

Detail
Nahoru
26 položek celkem