Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 2/2023 Peníze

Neohodnoceno
130 Kč

Cílem čísla je poskytnout podklady k promýšlení správného vztahu církve i jednotlivých věřících ke „světu peněz“. Peníze jsou neodmyslitelnou součástí našeho života, pomáhají zajišťovat základní životní potřeby a realizovat naše poslání; zároveň však mají pověst něčeho nečistého, mohou korumpovat a přispívat k zneužívání moci a vykořisťování druhých. Texty čísla sledují danou tematiku nejprve z biblickoteologického hlediska, dále představují pohled církevních otců, především Klementa Alexandrijského a Ambrože Milánského, popisují vývoj funkcí, forem, smyslu i vnímání peněz z historickoekonomického hlediska a zabývají se také problematikou dluhů. Pozornost je věnována také otázkám předlužení a exekucí v České republice a mapují se výsledky a efektivnost oddlužovací akce Milostivé léto. Výtvarný doprovod čísla přináší pohled do části tvorby jednoho z nejoriginálnějších českých poválečných umělců Vojmíra Vokolka.

 

Nabízíme rovněž jako e-knihu

Kategorie: Revue Salve

Víc informací o revue Salve najdete na salve.op.cz

 

Obsah:

Gabriela Ivana Vlková OP: Peníze a Bible

Hyacint Ullman OP: Ježíš a peníze

Jana Plátová: Může být bohatý člověk spasen? Klementův výklad perikopy o povolání bohatého člověka

David Vopřada: „Achab se rodí den co den“ Peníze a almužna jako prostředek vykoupení?

Petr Zahradník: Pojednání o vývoji funkcí, forem, smyslu i vnímání peněz

Petr Štica: Etická kritéria pro ukládání peněz. Podněty ze současné etické debaty v německém jazykovém prostředí

Dominik Stroukal – Pavel Peterka: Mohou být peníze bez dluhu? Příklad Bitcoinu

Antonie Doležalová: O dluhu, dlužnících a věřitelích

Vilém Anzenbacher: Milostivé léto v České republice

Máme jedny z nejpřísnějších podmínek oddlužení. Rozhovor o dluzích s Radkem Háblem

Simon Coleman: Evangelium prosperity. Pojednání o charizmatu, kontroverzi a kapitalismu

Ivo Binder: Biblia pauperum Vojmíra Vokolka