U nás máte vždy dopravu zdarma!

edicni-rada-dominicana

Dominicana

seznamuje čtenáře s dominikánským řádem, s jeho světci, významnými osobnostmi, historií, spiritualitou…

o formaci kazatelu
O formaci kazatelů
300 Kč

Humbert z Romans, váz., 240 str., rok vydání 2016 Českému čtenáři se dostává do rukou nejen překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice, ale spis, který nepřestává být aktuální ani dnes. Budou jistě místa, nad kterými se pousměje pro jejich archaičnost. Mnohem víc však bude těch, kde čtenář snadno pochopí, že Humbertovy analýzy, postřehy a rady neztratily pod nánosem staletí nic ze své pravdivosti a svěžesti. Kazatelům i jejich posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se kterými se potýkáme dnes, nejsou nepodobné těm, které řešil v polovině 13. století představený dominikánského řádu. To dodá Humbertovým radám věrohodnosti pro naši současnost.

Detail
246
Kratka rozmluva
Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti
65 Kč

Kateřina Sienská, překlad Reginald Dacík, 3. vyd., sešit, 20 str., rok vydání 2016 Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský.

Vyprodáno 
Detail
243
pruvodce
Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze, umělecký průvodce
150 Kč

kolektiv autorů, brož., 48 str., rok vydání 2013 Umělecký průvodce klášterním kostelem sv. Jiljí nás na 48 stranách většího formátu seznamuje s architekturou kostela, s jeho vnitřní uměleckou výzdobou a s ostatními zajímavostmi. Čtenář zde mimo jiné nalezne podrobné popisy fresek V. v. Reinera, oltářů, soch či dřevořezeb a pochopí jejich umístění v ikonografickém programu kostela. Díky barevným fotografiím se lze podrobně seznámit s kostelem sv. Jiljí i z pohodlí čtenářského křesla.

Detail
240
zemrit laskou
Zemřít láskou. Život a dílo P. Ambrože Svatoše OP
145 Kč

Augustin Prokop, brož., 132 str., rok vydání 2012 Drobná knížka vypráví životní příběh dominikána, který se zapsal do dějin naší provincie dvěma důležitými momenty: službou provinciála během celého období komunistické diktatury (1948-1986) a neúnavným úsilím o svatořečení paní Zdislavy z Lemberka v téže neblahé době. Jeho nakažlivý optimismus a neúnavná mladistvá horlivost tak nemohly pramenit z ničeho jiného než z hlubokých duchovních zdrojů.

Vyprodáno 
Detail
237
Kuzela
Dní sypký suchopár
85 Kč

Patrik Kužela, brož., 68 str., rok vydání 2012 Patrik Kužela byl jáhnem dominikánského řádu, který zahynul během II. světové války v Osvětimi. Jeho životní běh byl krátký, ale stačil k tomu, aby bratr Patrik dosáhl lidské i duchovní zralosti, onoho "mužného věku", o němž mluví svatý Pavel a který můžeme směle nazvat svatostí. Publikace sestavená převážně z jeho dopisů a básní nám dává zahlédnout hlubiny jeho zápasů i konečného vítězství. Dominikánský řád v Čechách v něm má svého mučedníka, který by se měl právem stát předmětem beatifikačního procesu.

Detail
234
ceska domin provincie
Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)
320 Kč

Jakub Zouhar, brož., 280 str., rok vydání 2010 V obsáhlé disertační práci autor zasazuje dějiny dominikánské provincie do širších souvislostí dané doby.

Vyprodáno 
Detail
231
dominikani
Dominikáni
150 Kč

brož., 48 str., rok vydání 2010 Reprezentativní publikace, která seznamuje čtenáře s posláním a reálným životem bratří kazatelů prostřednictvím umělecké fotografie s doplňujícími komentáři.

Detail
228
Nove vino
Nové víno dominikánské spirituality
148 Kč

Paul Murray, překlad Ivan Bok, brož., 144 str., rok vydání 2010 Nevšední pohled na dominikánskou spiritualitu. Do jejího středu autor překvapivě staví radost! Z dějin dominikánského řádu přesvědčivě dokazuje, že "nové víno radosti" opájelo duši prvních dominikánů a dávalo výmluvnost jejich kázání.

Detail
225
Sv Dominik
Svatý Dominik
140 Kč

Simon Tugwell, překlad Ivan Bok, sešit, 60 str., rok vydání 2008 Barevná obrazová publikace o životě, působení a velkém zakladatelském díle svatého Dominika. Autor je význačný řádový historik a zároveň skvělý vypravěč s duchovním přesahem. Jeho dílo tedy může posloužit jednak jako zdroj spolehlivých informací, jednak jako kvalitní duchovní četba. Vyšlo v srpnu 2008 v řadě Dominicana, ve spolupráci s francouzským vydavatelstvím Signe.

Detail
222
Nalezet Bohu
Náležet Bohu
98 Kč

Hyacint M. Cormier, překlad Zdislava Černá, brož., 104 str., rok vydání 2008 Moudrost a pokora tohoto význačného magistra Řádu kazatelů na přelomu 19. a 20. století, obnovitele České dominikánské provincie, vysvítá nejen z jeho životopisu, ale především z článků a promluv, které jsou řazeny podle hlavních témat jeho kazatelského působení.

Detail
219
In Spiritu
In Spiritu veritatis
540 Kč

brož., 784 s. Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

Detail
216
Kdo nas odlouci
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
50 Kč

Petr Chaloupský, brož., 52 str., rok vydání 2007 Životní příběhy dominikánské terciářky, která se neochvějnou věrností pravdě dostala nejen za mříže komunistického vězení, ale především do důvěrné Boží blízkosti.

Detail
213
Novena
Novéna ke sv. Zdislavě, patronce rodin
30 Kč

2. vyd., sešit, 32 str., rok vydání 2011 Devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě, která se inspiruje texty Písma a Katechismu katolické církve o manželství a rodině.

Detail
210
Sedm pol slov
Sedm posledních slov
110 Kč

Timothy Radcliffe, překlad Ivan Bok, brož., 88 str., rok vydání 2006 Autor se v postních kázáních noří do tajemství smrti Kristovy a jeho posledních slov na kříži, aby v nich zahlédl počátek vzkříšeného života a první slova nového stvoření. Úvahy bývalého magistra dominikánského řádu se vyznačují vnímavostí k problémům současného světa a hlubokým sociálním cítěním.  Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
207
Vyklad Bible
Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize
260 Kč

Tomáš Petráček, brož., 280 str., rok vydání 2006 P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Jeho pohnuté životní osudy ilustrují proměny katolické církve a celé společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Detail
204
M J Lagrange
Marie-Joseph Lagrange
170 Kč

Tomáš Petráček, brož., 184 str., rok vydání 2005 Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Prameny Pentateuchu, Historická metoda).

Detail
201
medved a mniska
Medvěd a mniška
119 Kč

Timothy Radcliffe, brož., 136 str., rok vydání 2004 Timothy Radcliffe, bývalý generální magistr dominikánského řádu, nás ve svých promluvách, plných laskavosti a anglického humoru, fascinuje svým hlubokým vhledem do podstaty křesťanského povolání a do smyslu řeholního života jakožto "obnaženého jádra" křesťanství. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

Vyprodáno 
Detail
198
zivoty bratri
Životy bratří
180 Kč

Gerald Frachet, brož., 192 str., rok vydání 2004 Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Detail
195
Nahoru
Další produkty
43 položek celkem