U nás máte vždy dopravu zdarma!

edicni-rada-dominicana

Dominicana

seznamuje čtenáře s dominikánským řádem, s jeho světci, významnými osobnostmi, historií, spiritualitou…

dominikani
Dominikáni
150 Kč

brož., 48 str., rok vydání 2010 Reprezentativní publikace, která seznamuje čtenáře s posláním a reálným životem bratří kazatelů prostřednictvím umělecké fotografie s doplňujícími komentáři.

Detail
Nove vino
Nové víno dominikánské spirituality
148 Kč

Paul Murray, překlad Ivan Bok, brož., 144 str., rok vydání 2010 Nevšední pohled na dominikánskou spiritualitu. Do jejího středu autor překvapivě staví radost! Z dějin dominikánského řádu přesvědčivě dokazuje, že "nové víno radosti" opájelo duši prvních dominikánů a dávalo výmluvnost jejich kázání.

Detail
Sv Dominik
Svatý Dominik
140 Kč

Simon Tugwell, překlad Ivan Bok, sešit, 60 str., rok vydání 2008 Barevná obrazová publikace o životě, působení a velkém zakladatelském díle svatého Dominika. Autor je význačný řádový historik a zároveň skvělý vypravěč s duchovním přesahem. Jeho dílo tedy může posloužit jednak jako zdroj spolehlivých informací, jednak jako kvalitní duchovní četba. Vyšlo v srpnu 2008 v řadě Dominicana, ve spolupráci s francouzským vydavatelstvím Signe.

Detail
Nalezet Bohu
Náležet Bohu
98 Kč

Hyacint M. Cormier, překlad Zdislava Černá, brož., 104 str., rok vydání 2008 Moudrost a pokora tohoto význačného magistra Řádu kazatelů na přelomu 19. a 20. století, obnovitele České dominikánské provincie, vysvítá nejen z jeho životopisu, ale především z článků a promluv, které jsou řazeny podle hlavních témat jeho kazatelského působení.

Detail
In Spiritu
In Spiritu veritatis
540 Kč

brož., 784 s. Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

Detail
Kdo nas odlouci
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
50 Kč

Petr Chaloupský, brož., 52 str., rok vydání 2007 Životní příběhy dominikánské terciářky, která se neochvějnou věrností pravdě dostala nejen za mříže komunistického vězení, ale především do důvěrné Boží blízkosti.

Detail
Novena
Novéna ke sv. Zdislavě, patronce rodin
30 Kč

2. vyd., sešit, 32 str., rok vydání 2011 Devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě, která se inspiruje texty Písma a Katechismu katolické církve o manželství a rodině.

Detail
Sedm pol slov
Sedm posledních slov
110 Kč

Timothy Radcliffe, překlad Ivan Bok, brož., 88 str., rok vydání 2006 Autor se v postních kázáních noří do tajemství smrti Kristovy a jeho posledních slov na kříži, aby v nich zahlédl počátek vzkříšeného života a první slova nového stvoření. Úvahy bývalého magistra dominikánského řádu se vyznačují vnímavostí k problémům současného světa a hlubokým sociálním cítěním.  Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
Vyklad Bible
Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize
260 Kč

Tomáš Petráček, brož., 280 str., rok vydání 2006 P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Jeho pohnuté životní osudy ilustrují proměny katolické církve a celé společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Detail
M J Lagrange
Marie-Joseph Lagrange
170 Kč

Tomáš Petráček, brož., 184 str., rok vydání 2005 Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Prameny Pentateuchu, Historická metoda).

Detail
medved a mniska
Medvěd a mniška
119 Kč

Timothy Radcliffe, brož., 136 str., rok vydání 2004 Timothy Radcliffe, bývalý generální magistr dominikánského řádu, nás ve svých promluvách, plných laskavosti a anglického humoru, fascinuje svým hlubokým vhledem do podstaty křesťanského povolání a do smyslu řeholního života jakožto "obnaženého jádra" křesťanství. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

Vyprodáno 
Detail
zivoty bratri
Životy bratří
180 Kč

Gerald Frachet, brož., 192 str., rok vydání 2004 Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Detail
rozdavat z plnosti
Rozdávat z plnosti kontemplace
112 Kč

Thomas Philippe, překlad Josefa Strettiová, brož., 120 str., rok vydání 2003 V rekolekčních promluvách dominikána T. Phillipa, zakladatele komunit Archa, nás Panna Maria vede přímo k srdci apoštolského povolání, jímž je kontemplativní život. Vydáno společně s Karmelitánským nakladatelstvím.

Detail
nazyvam vas prateli
Nazývám vás přáteli
89 Kč

Timothy Radcliffe, překlad Vladimír Mikeš, brož., 96 str., rok vydání 2002 Poutavý rozhovor s bývalým generálním magistrem dominikánského řádu o jeho životě, povolání, o církvi a řádu.

Detail
dejiny radu kazatelu
Dějiny Řádu kazatelů
140 Kč

William A. Hinnebusch, překlad Petr Beneš, brož., 144 str., rok vydání 2002 Stručné a přehledné zachycení dějin dominikánského řádu od jeho vzniku až po současnost.

Vyprodáno 
Detail
historie domini
Historie dominikánů v českých zemích
235 Kč

Tomáš Černušák, Augustin Prokop, Damián Němec, brož., 240 str., rok vydání 2001 Sborník k 700. výročí založení České dominikánské provincie zachycuje dějiny řádu v Čechách od jeho vzniku až po současnost.

Vyprodáno 
Detail
katerina ze Sieny
Kateřina ze Sieny
120 Kč

Meinolf Lohrum, Maria Magdalena Dörtelmannová, překlad Zdeněk Cyril Fišer, brož., 112 str., rok vydání 2001 Čtivý životopis sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Biografie je sestavena z mnoha dobových i současných pramenů.

Vyprodáno 
Detail
dominik
Dominik
90 Kč

Meinolf Lohrum, překlad Zdeněk Cyril Fišer, brož., 80 str., rok vydání 1999 Poutavě psaný životopis sv. Dominika, apoštola bludařů a zakladatele kazatelského řádu.

Detail
Nahoru
Další produkty
37 položek celkem