edicni-rada-dominicana

Dominicana

seznamuje čtenáře s dominikánským řádem, s jeho světci, významnými osobnostmi, historií, spiritualitou…

Sv Dominik
140 Kč

Simon Tugwell , 60 s. Barevná obrazová publikace o životě, působení a velkém zakladatelském díle svatého Dominika. Autor je význačný řádový historik a zároveň skvělý vypravěč s duchovním přesahem. Jeho dílo tedy může posloužit jednak jako zdroj spolehlivých informací, jednak jako kvalitní duchovní četba. Vyšlo v srpnu 2008 v řadě Dominicana, ve spolupráci s francouzským vydavatelstvím Signe.

Detail
Nalezet Bohu
98 Kč

Hyacint M. Cormier , brož., 104 s. Moudrost a pokora tohoto význačného magistra Řádu kazatelů na přelomu 19. a 20. století, obnovitele České dominikánské provincie, vysvítá nejen z jeho životopisu, ale především z článků a promluv, které jsou řazeny podle hlavních témat jeho kazatelského působení.

Detail
In Spiritu
540 Kč

brož., 784 s. Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

Detail
Kdo nas odlouci
50 Kč

Petr Chaloupský , brož., 52 s. Životní příběhy dominikánské terciářky, která se neochvějnou věrností pravdě dostala nejen za mříže komunistického vězení, ale především do důvěrné Boží blízkosti.

Detail
Novena
30 Kč

brož., 32 s. Devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě, která se inspiruje texty Písma a Katechismu katolické církve o manželství a rodině.

Detail
Sedm pol slov
110 Kč

Timothy Radcliffe , brož., bar. obr., 88 Autor se v postních kázáních noří do tajemství smrti Kristovy a jeho posledních slov na kříži, aby v nich zahlédl počátek vzkříšeného života a první slova nového stvoření. Úvahy bývalého magistra dominikánského řádu se vyznačují vnímavostí k problémům současného světa a hlubokým sociálním cítěním.

Vyprodáno 
Detail
Vyklad Bible
260 Kč

Tomáš Petráček , brož., 280 s. P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Jeho pohnuté životní osudy ilustrují proměny katolické církve a celé společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Detail
M J Lagrange
170 Kč

Tomáš Petráček , brož., 184 s. Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Prameny Pentateuchu, Historická metoda).

Detail
medved a mniska
119 Kč

Timothy Radcliffe , brož., 136 s. Timothy Radcliffe, bývalý generální magistr dominikánského řádu, nás ve svých promluvách, plných laskavosti a anglického humoru, fascinuje svým hlubokým vhledem do podstaty křesťanského povolání a do smyslu řeholního života jakožto "obnaženého jádra" křesťanství. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

Vyprodáno 
Detail
zivoty bratri
180 Kč

Gerald Frachet , brož., 192 s. Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Detail
rozdavat z plnosti
112 Kč

Thomas Philippe , brož., 120 s. V rekolekčních promluvách dominikána T. Phillipa, zakladatele komunit Archa, nás Panna Maria vede přímo k srdci apoštolského povolání, jímž je kontemplativní život. Vydáno společně s Karmelitánským nakladatelstvím.

Detail
nazyvam vas prateli
89 Kč

Timothy Radcliffe , brož., 96 s. Poutavý rozhovor s bývalým generálním magistrem dominikánského řádu o jeho životě, povolání, o církvi a řádu.

Detail
dejiny radu kazatelu
140 Kč

William A. Hinnebusch , brož., 144 s. Stručné a přehledné zachycení dějin dominikánského řádu od jeho vzniku až po současnost.

Vyprodáno 
Detail
historie domini
235 Kč

brož., 240 s. Sborník k 700. výročí založení České dominikánské provincie zachycuje dějiny řádu v Čechách od jeho vzniku až po současnost.

Vyprodáno 
Detail
katerina ze Sieny
120 Kč

Lohrum, Dörtelmannová , brož., bar. příloha Čtivý životopis sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Biografie je sestavena z mnoha dobových i současných pramenů.

Vyprodáno 
Detail
dominik
90 Kč

Meinolf Lohrum , brož., bar. příloha, Poutavě psaný životopis sv. Dominika, apoštola bludařů a zakladatele kazatelského řádu.

Detail
dominikani
40 Kč

brož, 54 s., bar. Základní seznámení s dominikánským řádem - jeho vznikem, posláním, strukturou a jeho působením u nás.

Detail
Nahoru
35 položek celkem