Doprava zdarma od 750 Kč

Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

Neohodnoceno
320 Kč
Vyprodáno

Jakub Zouhar, brož., 280 str., rok vydání 2010

V obsáhlé disertační práci autor zasazuje dějiny dominikánské provincie do širších souvislostí dané doby.

Kategorie: Dominicana

Tato práce si klade za cíl zodpovědět v mezích svého rozsahu zdánlivě prostou otázku: co dělali členové dominikánského řádu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do konce josefínských reforem? Tato otázka byla dosud prakticky nezodpověditelná, a to i navzdory několika studiím, které k tomuto tématu vznikly. Časové vymezení práce léty 1435–1790 je zřejmé. Spodní hranice je dána celkovým předělem v celé společnosti a v katolické církvi zvláště, neboť i na Moravě a v části Slezska zanechali husité výraznou stopu. Horní hranice byla zvolena s ohledem na konec rušení klášterů v českých zemích, které se dostavilo vlastně až s úmrtím jejich iniciátora císaře Josefa II. Po jeho smrti začíná pro mnohé katolické řády v českých zemích „nový život“, z jejich pohledu zpočátku jistě neradostný, a dominikáni nejsou výjimkou...