Doprava zdarma od 750 Kč

katalog Kristus v Getsemanech

Neohodnoceno
200 Kč

Editor: Norbert Schmidt, brož., 72 str., rok vydání 2017

Kristus v Getsemanech. Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Katalog vydaný pro Akademickou farnost Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Kategorie: Dominicana

V roce 2016 byl v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze náhodně objeven šest století starý gotický reliéf zobrazující Ježíše Krista v Getsemanech, pocházející z někdejšího dominikánského kláštera svatého Klimenta zničeného během husitských válek. Objevený fragment byl v rámci postní doby 2017 instalován v kostele Nejsvětějšího Salvátora, vernisáž se uskutečnila při tradičním Popelci umělců 1. března 2017. U příležitostí instalace vydala Akademická farnost Praha katalog, v němž jsou popsány význam a okolnosti nálezu, historie místa nálezu i podrobná umělecko-historická analýza nalezeného fragmentu.

Obsah

  • Tomáš Halík: Vzkaz z Getseman
  • Petr Vacík SJ: Očekávané překvapení
  • Jan Royt: Fragment s postavou Krista z kostela Nejsv. Salvátora
  • Benedikt Mohelník OP: Tajemství Krista ve městě
  • Jan Havrda: Historie a podoba dominikánského kláštera sv. Klimenta
  • Miroslav Kovář: Raně gotická a vrcholně gotická proměna dominikánského kláštera sv. Klimenta
  • Jan Havrda: Místo nálezu fragmentu Krista na Olivetské hoře v jezuitském kostele Nejsv. Salvátora

Ukázky

V porovnání s ostatními střepy se pro mě stalo torzo Kristovy postavy okamžitě srdcovou záležitostí a očekával jsem i nadšené reakce svých kolegů. Všichni ale byli velmi zaneprázdněni, a tak jsem vzal reliéf s hlavou domů a položil ho na poličku, kde čekala ještě víc jak tři měsíce. Po tu dobu jsem škádlil kolegu Martina Staňka, který zná u Salvátora snad každý kamínek, že až mu konečně přinesu, co jsem našel, bude nadšený a bude mi závidět, protože to překoná všechny jeho dosavadní objevy. Když jsem mu konečně hlavu Krista ukázal, řekl se svou pověstnou ironií něco jako: „No jo. To bude nějaká pseudogotika, to přece nemůže bejt tak starý, jak se to tváří. Vždyť je to úplně nepoškozený. Nebo ti to tam někdo nastrčil, protože věděl, jakej jsi sběrač, a chtěl tě napnout jako kšandy.“
Když ovšem Martin zařídil odborné posouzení nálezu, potvrdilo se to, v co jsem ve skrytu doufal. Dokonalá a krásná hlava Krista Salvátora ležela roky mlčenlivě pod termosku s čajem mezi mnou a mými hosty při duchovních rozhovorech a zpovědích jako skrytý doklad Ježíšových vlastních slov: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20)
Kostel Nejsvětějšího Salvátora teď našel svou další skrytou tvář. Tvář toho, který je neustále přítomen, naslouchá a dává se poznat. (Petr Vacík SJ)

Je tak trochu symbolické, že k objevu reliéfu s postavou Krista došlo v roce, v němž si připomínáme sedmisté výročí narození císaře a krále Karla IV. a osmisté výročí založení dominikánského řádu. Reliéf nalezený patrně v sakráriu kostela Nejsv. Salvátora je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších objevů doposud neznámé památky středověkého sochařství v posledních deseti letech. (Jan Royt)

V čase, na který padá temný stín násilí, tak jako padl na Ježíše v Getsemanech stín blížícího se utrpení, se v našich rukou nečekaně ocitá šest set let starý reliéf s tváří opuštěného Krista zápasícího v temnotách o věrnost, o sílu vložit svou úzkost a celou svou vůli do vůle toho, který se zdá mlčící a vzdálený. Jak zní vzkaz z Getseman? „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Tomáš Halík)