U nás máte vždy dopravu zdarma!

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

salve 2 2015
Salve 2/2015 – vášně
80 Kč

Tomáš Machula: Vášně jako filozofické a teologické téma Adam Mackerle: Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví Ctirad Václav Pospíšil: Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních Servais Pinckaers OP: Vášně a morálka Irenej Šiklar OP: Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského Michael S. Sherwin OP: Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky Je třeba hrát vášnivě. Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP Milan Nakonečný: Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii Lukáš Fošum OP: Ekonomie vášní. David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

Detail
816
salve 1 15 obalka
Salve 1/2015 – od člověka k člověku
80 Kč

Jan Hojda: Služba jako cesta Tomáš Machula: Význam milosrdenství pro pojetí člověka Michal Opatrný: Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem Ctirad V. Pospíšil: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti Jakub Sirovátka: Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka František Burda: Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby Lucie Kolářová: „Od hříšníka k hříšníku“ Jana Karlová: Služba jako archetypický dotyk symbolického světa Jan Bierhanzl: Myslet pro druhého Petr Mikoška: Freud, Rogers a nesvobodný klient Helena Tampierová: Literatura jako služba

Detail
813
salve 4 14
Salve 4/2014 M.-D. Chenu
80 Kč

Christian Bauer: Změna místa teologie? Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. Chenum Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor s Albertem Mellonim Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho v Čechach Kalendárium M.-D. Chenuho Norbert Schmidt: ÜBERRAUM

Detail
810
03 2014 25 let svobody
Salve 3/2014 – 25 let svobody
80 Kč

Jaroslav Šebek: Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody Tomáš Halík: Vyrovnání s minulostí Daniel Kroupa: Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989 Tomáš Machula: Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody Miloslav Vlk: Kroky na cestě smíření Čechů a Němců Pavel Černý: Po ekumenickém chodníku Benedikt Mohelník OP: Prorocký duch nesmí ustat Světla a stíny (anketa) Dominik Duka OP: Doslov o kořenech osvobození církve

Detail
807
02 2014 huba a liturgie II
Salve 2/2014 – hudba a liturgie II
80 Kč

Albert Gerhards: V napětí mezi slovem a znamením Wolfgang Bretschneider: Radosti a bolesti reformy církevní hudby Emmanuela Kohlhaasová: Hudba a spiritualita Wolfgang Bretschneider: Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále? Rozhovor s Josefem Kšicou Anketa o hudbě a liturgii (D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina Richard Mailänder: Staré nové formy. Kolínský evensong a adventní vigilie Milada Jonášová: Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století Brice Tissier: Gregoriánský chorál a současná hudba

Detail
804
01 2014 eschatologie
Salve 1/2014 – Eschatologie
80 Kč

Jan Sokol: Dvojí polarita křesťanské eschatologie Ctirad V. Pospíšil: Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie Jean-Pierre Torrell OP: Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva Jaroslav Brož: Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla David Vopřada: Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje Robert Ombres OP: Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského Ludvík Grundman OP: Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení Edward T. Oakes SJ: Katolická eschatologie a vývoj církevního učení Ježíš na špičce minaretu. Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii Marc Chauveau OP: Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

Detail
801
04 2013 papezove a koncil
Salve 4/2013 – papežové a koncil
80 Kč

Tomáš Petráček: Svatí papežové v nesvatém světě David Vopřada: Autorita koncilů starověké církve Tomáš Petráček: Odvaha a odpovědnost. Papežové a II. vatikánský koncil Anketa: Papežové a koncil (M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybař, M. Sievernich) Radek Martinek: Nad knížaty a králi? Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu Radek Tichý: Annibale Bugnini a obnova liturgie Martin Kočí: Cuius concilium? Quae reformatio? Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Detail
798
salve 3 13
Salve 3/2013 – světlo
80 Kč

Yves-Marie Blanchard: Světlo v Bibli Michel Evdokimov: Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi Jan Kotas: Světlo v liturgii Pavel Vojtěch Kohut OCD: „Temný mrak ozařující noc“. Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže Bertram Stubenrauch: Sakrální prostor jako obraz víry František Burda: Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě Norbert Schmidt: Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter Alois Kölbl: Citlivá redukce. Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

Detail
795
salve02
Salve 2/2013 – kánon Starého zákona
80 Kč

David Bouma: Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu Jiří Beneš: Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou aneb Je užší kánon dostatečný? Jiří Pavlík: Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“ Adam Mackerle: Text Starého zákona a Kumrán Adrian Schenker OP: Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu Jiří Pavlík: Starozákonní kánon ve starověké církvi Martin Wernisch: Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera Tomáš Petráček: Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony? Robert Dittmann: Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické Josef Bartoň: Český starozákonní překlad po roce 1900

Detail
792
Salve1
Salve 1/2013 – sv. Kateřina Sienská
80 Kč

Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy Kateřina Čadková: Extremitates sanctitatis Ludvík Grundman OP: Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské Alessandra Bartolomei Romagnoli: Diskuze o stigmatech Gilles Berceville OP: Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve Pavel VI.: Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné Jan Stejskal: Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy Kateřina Sienská: List králi Francie

Detail
789
Salve4 obalka na web
Salve 4/2012 – utrpení Boha
80 Kč

Marie J. Pitterová OP: Trpící Bůh? Starozákonní pohled na Boží „utrpení“ David Vopřada: Boží utrpení u Órigena Gilles Emery OP: Neměnnost milujícího Boha a problémy úvah o „Božím utrpení“ Štěpán M. Filip OP: Deitas impassionabilis. Boží netrpnost podle magisteria církve Tváří v tvář utrpení nechci dávat rychlou odpověď. Rozhovor s Albertem-Peterem Rethmannem Pierre Descouvemont: Skutečně Bůh trpí? Krzysztof Olaf Charamsa: Učení svatých o Boží netrpnosti

Detail
786
Salve3 12
Salve 3/2012 - Anglický katolicismus
80 Kč

Tomáš Petráček: Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem Paul Vallely: Katolíkem v Anglii Basil Hume: Matka Juliána z Norwiche Benedikt XVI.: Promluva ve Westminster Hall Vincent Nichols: Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě Mary Cecily Bouldingová OP: Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu Gianfranco Ghirlanda SJ: Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě. Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou Ondřej Koupil: Angličtí benediktini (odpověď Alešovi) Allan White OP: Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii Alexander Tomský: Poznámky k tématu anglické konverze Daniel Soukup: Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

Detail
783
salve2
Salve 2/2012 - Prostor a liturgie
80 Kč

Benedikt Mohelník OP: Místo duchovní bohoslužby Jan Kotas: Liturgie jako hybatelka změny Dom Samuel: Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem Stefan Kraus: Ars celebrandi Walter Zahner: Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu André Vingt-Trois: Katedrála v srdci společnosti Josef Pleskot, Norbert Schmidt: Život kolem pevného středu Petr Tej: Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze Jan Alinče: Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Detail
780
Salve1 12
Salve 1/2012 - Ateismus
80 Kč

Zdeněk R. Nešpor: Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů František Burda: Nové paradigma společnosti "Bůh je mrtev" Herbert Schnädelbach: Zbožný ateista Existuje Bůh?: Rozhovor Josepha kardinála Ratzingera s Paolem Floresem d'Arcais Anthony Kenny: Vědění, přesvědčení a víra Andrzej Dragula: Pravděpodobnost Boha. O nejistotě a osamělosti ateismu Robert Spaemann: Nesmrtelná zvěst Klaus Müller: Myslet Boží existenci Heinrich Watzka SJ: Věří ten, kdo věří v Boha, že Bůh existuje?

Detail
777
salve4
Salve 4/2011 - Inkvizice
80 Kč

Tomáš Petráček: Inkvizice kacířských nepravostí Rozhovor s historikem Pawłem Krasem Tomáš Černušák: Dominikáni české provincie jako inkvizitoři ve středověku Bernard Gui OP: Inkviziční manuál středověkého dominikána Štěpán M. Filip OP: Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků Karel Šprunk: Jak vidět inkvizici Ludvík Grundman OP: Od souhlasu k omluvě Guy Bedouelle OP: Inkvizice mezi dějinami a mýtem Jan Hojda: "Kladivo na člověka" František Burda: Inkviziční proces s českým undergroundem

Detail
774
Salve311 M
Salve 3/2011 – Czesław Miłosz
80 Kč

Jeremy Driscoll OSB Svědectví Czesława Miłosze Jerzy Szymik „Kristus je tu proto...“ Antropocentrismus Miłoszovy theologiae crucis Aleksander Fiut Okamžik věčnosti Mezi vírou a nevírou „Jeden krok dopředu, jeden vzad...“ Rozhovor s Łukaszem Tischnerem Czesław Miłosz Teologický traktát Nad Teologickým traktátem (Jan Sokol, Jacek Salij OP, Jaroslav Med, Krzysztof Czyżewski, Tomáš Halík, Tomasz Dostatni OP) Na hranici mezi intelektem a obrazotvorností Dopisy Czesława Miłosze Thomasi Mertonovi Americká perspektiva Czesława Miłosze

Detail
771
salve kolumba
Salve 2/2011 – Kolumba
80 Kč

Církev jako nositelka umění dnes. Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř. Rozhovor se Stefanem Krausem Friedhelm Mennekes SJ: Jiný pohled. Umění v kolínské sbírce Kolumba Friedhelm Mennekes SJ: Prostor mého dechu: východní věž v kolínské Kolumbě Vybraná díla Kolumby Kdyby se uskutečnilo všechno, co jsem plánoval, nebyl bych tak šťastný. Rozhovor s architektem Peterem Zumthorem Peter Zumthor: Novostavba arcibiskupského diecézního muzea. Myšlenky k návrhu Stefan Kraus: Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov Tomáš Halík: Okamžik víry Kolumba – časový přehled

Detail
768
Salve 1/2011 StB a církev
Salve 1/2011 StB a církev
80 Kč

Tomáš Petráček Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu Gregor Buß Katoličtí kněží jako neoficiální spolupracovníci Státní bezpečnosti Typologie Pavol Jakubčin Mírové hnutí katolického duchovenstva Jiří Plachý Průnik StB do struktur římskokatolické církve Možnosti a limity historického poznání Jozef Pavol Obete alebo kolaboranti? Tajná spolupráce katolíckych kňazov s ŠtB v Spišskej diecéze Gregor Buß Případ Rosner Rekonstrukce jednoho kontaktu východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi) StB a církev Anketa mezi biskupy zemí bývalého východního bloku Rudolf Baláž, Henryk J. Muszyński, Asztrik Várszegi OSB, Miloslav Vlk, Joachim Wanke Gregor Buß Otázka svobody Jak lze morálně hodnotit neoficiální kontakty se Státní bezpečností? Jaroslav Šebek "Od Velehradu k Anežce" Fenomén protirežimního charakteru náboženských poutí v Československu ve druhé polovině 80. let v kontextu politických a státněbezpečnostních opatření Jan Stříbrný Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí Bilance komunistické vlády v ČSSR

Detail
762
Nahoru
Další produkty
61 položek celkem