Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 4/2020 | Jeruzalém

Neohodnoceno
100 Kč

Obsah

  • Jozef Jančovič: Jeruzalem a Sion v Starom zákone – privilegovaný Boží príbytok
  • Filip Čapek: Dějiny Jeruzaléma a „Šalomounova“ chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu
  • Aleš Weiss: Mezi nebem a zemí. Jeruzalém v rabínském judaismu
  • Pierbattista Pizzaballa OFM: Jeruzalém v křesťanském pohledu. Projev v Lassalle-Haus, centru vedeném švýcarskými jezuity v Curychu; 14.–15. září 2009
  • Mustafa Abú Sway: Islámská teologie (Svaté) země
  • Nezapomínejte na své arabské bratry. Rozhovor s dlouholetým zpravodajem České televize na Blízkém východě Jakubem Szántó
  • David Vopřada: Dva Jeruzalémy. Křesťané prvních staletí a město Boží
  • Martin Bedřich: „Ani slunce tak pevného stanoviště nemá na nebi jako Jeruzalém na zemi“. Svaté město v raně novověké imaginaci
  • Olivier-Thomas Venard OP: Rozpolcené svědomí katolíka v Izraeli. Když praxe zpochybňuje teorii
  • Ivana Yael Nepalová: Jeruzalémská knihovna v Ústavu dějin umění AV ČR
Kategorie: Revue Salve