U nás máte vždy dopravu zdarma!

Revue Salve, vycházející od roku 1991, nabízí všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře rozsáhlé sondy do živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Koncepčně propracovaná monotematická čísla představují zvolenou problematiku vždy z více - někdy i protichůdných - úhlů pohledu.

Salve 2/2006 Maritain
Salve 2/2006 Maritain
48 Kč

Jean Daujat Maritainovo poslání Philippe Chenaux Maritain na úsvitu třetího tisíciletí Miroslav Novák Myšlení Jacquesa Maritaina v bývalém Československu Klára Jelínková Umění ve filozofii Jacquesa Maritaina Rozlišovat, ale neoddělovat Rozhovor s Karlem Šprunkem Maritain a pravda Jacques Maritain O časném poslání křesťana Jacques Maritain Existovat spolu s lidem Jacques Maritain o antisemitismu Jacques Maritain Problém politického sjednocení světa Jacques Maritain Přirozená mystická zkušenost a prázdnota Jacques Maritain v datech Bibliografie textů Jacquesa a Raïssy Maritainových v českém jazyce

Vyprodáno 
Detail
711
Salve 1/2006 Mnišství
Salve 1/2006 Mnišství
48 Kč

Jiří Pavlík Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství Anselm Pavel Skřivánek OSB Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Exordium Parvum O počátcích kláštera v Cîteaux Bůh je svobodný, může nás zaskočit Rozhovor s Dom Patrikem, opatem kláštera Sept-Fons Maria Assumpta Schenklová Ocist Ženská mystika v německém středověku Alexius Vandrovec OSB Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí Tomáš Petráček Proč a jak vznikají řeholní řády? Pierre Mandonnet OP a spor o výklad církevních dějin v době modernistické krize Norbert Schmidt Hora mnichů

Vyprodáno 
Detail
708
Salve 4/2005 Hledání univerzality
Salve 4/2005 Hledání univerzality
30 Kč

Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákonu a hledání univerzality Aleš Caha Příkazy přirozeného zákona - Tomáš Akvinský inspirován dílem Ciceronovým Duns Scotus Desatero a přirozený zákon Karel Šprunk Ke Scotově pojetí přirozeného zákona Tomáš Chudý Přirozené právo jako první milost Albert-Peter Rethmann Právo a morálka Zamyšlení nad jejich sporným vztahem Jürgen Habermas a Joseph kardinál Ratzinger Předpolitické morální základy svobodného státu - Mnichovská debata Norbert Schmidt Le Corbusierův Modulor Dobrá fotka může vzniknout každou vteřinu Rozhovor s Hanou Rysovou, autorkou výtvarného doprovodu tohoto čísla

Vyprodáno 
Detail
705
Salve 3/2005 Spravedlivá válka
Salve 3/2005 Spravedlivá válka
30 Kč

Může být válka spravedlivá? Rozhovor Dominika Duky, Tomáše Holuba a Alberta-Petera Rethmanna Mireia Ryšková Mír a válka v pojetí apoštola Pavla Ctirad Václav Pospíšil OFM František z Assisi a problematika míru James Turner Johnson Spravedlivá válka včera a dnes Tomáš Holub Dopad objevu atomové pumy na etický diskurs během studené války Thomas Hoppe Prevence násilí místo preventivních válek Heinz-Georg Justenhoven Etika míru u Jana Pavla II.

Vyprodáno 
Detail
702
Salve 2/2005 Eucharistie
Salve 2/2005 Eucharistie
30 Kč

„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2, 2) Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem Joseph kardinál Ratzinger Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání Jan Słomka Svatý Cyprián - otec latinské teologie eucharistie Charles Journet Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona Štěpán M. Filip OP „Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského Jean-Pierre Torrell OP Adoro Te devote - Nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského Pavel Vojtěch Kohut OCD Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici, Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen Otec Jeroným Dvě úvahy o kněžství Naděje může taky jenom šeptat Rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

Vyprodáno 
Detail
699
Salve 1/2005 Ženy v církvi
Salve 1/2005 Ženy v církvi
30 Kč

Mireia Ryšková Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi Johannes Hofmann Císařovna Pulcheria Sv. Kateřina Sienská Dva listy papeži Řehoři XI. (úvod Dominik Duka OP) Pavel Vojtěch Kohut OCD „Ženský génius“ v tereziánském Karmelu Edith Steinová Dopis papeži Piu XI. (úvod Maria Amata Neyerová OCD) Madeleine Delbrêlová Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení Růžena Vacková Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (úvod Tomáš Halík a Adéla Gjuričová) Miroslav Zedníček Jáhenky v církvi

Vyprodáno 
Detail
696
Salve 4/2004 Sakrální architektura
Salve 4/2004 Sakrální architektura
30 Kč

Martin Rusina Katolický kostel pro Prahu - diplomní projekt Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova Rozhovor s Klementem Richterem Pavel Kopeček Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí Ctirad Václav Pospíšil OFM Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi Aleš Filip Chrámy snivců, Ideální architektura středoevropského fin-de-siècle Norbert Schmidt Duch vane, kam chce; portrét Marie-Alain Couturiera OP Marie-Alain Couturier OP L‘Art Sacré – vybrané texty Le Corbusier Poslední sbohem příteli Nesložili jsme slib minimalismu! rozhovor s Dom Samuelem OCSO, představeným kláštera Matky Boží v Novém Dvoře

Vyprodáno 
Detail
693
Salve 3/2004 Čistota
Salve 3/2004 Čistota
30 Kč

Simon Tugwell OP Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha Ctirad Václav Pospíšil OFM Čistota srdce Ježíše z Nazareta Pavel Vojtěch Kohut OCD Toto tajemství je veliké Arnaldo Pigna OCD Prožívat zasvěcenou čistotu Pravá láska a čistota - úryvek z Instrukce Papežské rady pro rodinu Lidská sexualita: pravda a význam Jiří Paďour OFMCap Otázky a odpovědi na téma celibátu Jordán Saský OP Dopisy Dianě d'Andalò Boguslaw Nadolski TChr Čistota srdce a liturgie

Vyprodáno 
Detail
690
Salve 2/2004 Víra ve filmu
Salve 2/2004 Víra ve filmu
30 Kč

Vatikánský seznam nejlepších filmů k 100. výročí kinematografie Robert A. White SJ Spiritualita v kinematografii (rozhovor) Di Noia OP, Boniecki, Holland, Krajewski, Strózewski Rozhovory o filmu Utrpení Krista režiséra Mela Gibsona Vladimír Suchánek Ježíš Kristus... vítězný? Tomáš kardinál Špidlík SJ Andrej Tarkovskij Pavel Kopeček Tajemství za stříbrným plátnem Timothy Radcliffe OP Jurský park a poslední večeře Klára Lukavská O dracích a meditaci nad slovem aneb Tolkien filolog a spisovatel Markéta Tobolková Proměny pašijí v Hořicích na Šumavě

Vyprodáno 
Detail
687
Salve 1/2004 Migrace a integrace
Salve 1/2004 Migrace a integrace
30 Kč

J. Voss Cizinec, který je v tvých branách (rozhovor) Miloslav kardinál Vlk Migrace v ČR a ve východní Evropě Albert-Peter Rethmann Kdo patří k nám? Tomáš Chudý Přijímání druhého u E. Levinase Johann Baptist Metz Křesťanství a cizinci Pavel Vojtěch Kohut OCD Nezapomínejte na pohostinnost Albert-Peter Rethmann Počátky etiky migrace Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků - dokument 5. světového kongresu o pastorační péči o migranty a uprchlíky

Vyprodáno 
Detail
684
Nahoru
64 položek celkem