U nás máte vždy dopravu zdarma!

Salve 2/2021 | Fratelli tutti

1 hodnocení
100 Kč

Toto číslo se věnuje encyklice papeže Františka Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství, kterou papež adresuje všem lidem dobré vůle s cílem přispět k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Texty čísla jednak uvádějí do encykliky jako celku a dále se zaměřují na některá konkrétní témata, jimž je ve Fratelli tutti věnována pozornost: univerzální sourozenectví a sociální přátelství jakožto ústřední motivy a základní kategorie encykliky; reflexe dalších klíčových pojmů, jako jsou sociální láska, politická láska či solidarita; teologické základy bratrství; téma paměti, viny a usmíření; propojení individuální etiky a etiky struktur… Prostor je věnován také ohlasům na encykliku v českém akademickém, politickém a mediálním prostoru a reakcím na ni v muslimském světě.

 

Nabízíme rovněž jako e-knihu

Kategorie: Revue Salve

Obsah

 • Massimo Faggioli: Encyklika papeže Františka Fratelli tutti a nový věk zdí
 • Markus Vogt: Poselství encykliky Fratelli tutti v kontextu katolického sociálního učení
 • Marianne Heimbach-Steinsová – Eva Hänselmannová: Univerzální sourozenectví a sociální přátelství. Ústřední motivy encykliky Fratelli tutti
 • Denisa Červenková CSTF: „Teologie bratrství“: od mezináboženského k celospolečenskému dialogu
 • Tomáš Petráček: Překonat minulost nelze zapomněním. Paměť, vina a usmíření v encyklice Fratelli tutti
 • Anketa nad encyklikou Fratelli tutti. (Petr Fischer, Kristina Koldinská, Miroslava Němcová, Danuše Nerudová, Josef Pazderka, Jiří Přibáň, Petr Vizina)
 • Arnd Küppers: Nový pohled na sociální funkci vlastnictví
 • Johannes Wallacher: Za spravedlivé uspořádání světové ekonomiky. Podněty z Fratelli tutti
 • Ahmad al-Tajjib: Proslov na mezináboženském setkání v Abú Zabí
 • Jaroslav Franc: Fratelli tutti: Christiani et Muslimi
 • Norbert Schmidt: Josef Pleskot – Kyvadlo aneb intuice a rozum