Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 1-2023 Důvěra

Neohodnoceno
130 Kč

Příčinou mnoha patologií, nedorozumění a polarizací v dnešní společnosti a církvi je ztráta důvěry, ať už jde o důvěru v tradiční politiku, média, stávající sociální systémy, nebo o důvěru v člověka jako takového a v jeho budoucnost. Důvěra není obvyklá filosofická kategorie, nepatří mezi teologální ani kardinální ctnosti ani se nejedná o nějaký tradičně jasně uchopitelný pojem, ale bytostným způsobem patří ke křesťanství a jeho pozvání člověka k naplněnému životu. Křesťanská důvěra v člověka stavěla základ pro budoucí koncept lidské důstojnosti, důvěra ve svět otevírala samu možnost misijní činnosti a úsilí o přiblížení se Božímu království. Je ovšem dnešní církev stále inspirujícím zdrojem takovéto důvěry v člověka a svět? A pokud spíš ne, kde se tento aspekt vytratil? Číslo nabízí detailnější a komplexnější pohled na fenomén důvěry, snaží se popsat především ty její aspekty, které jasněji promlouvají k naší současnosti a jejím problémům. Obrazový doprovod čísla tvoří kresby české umělkyně Věry Novákové.

Nabízíme rovněž jako e-knihu

Kategorie: Revue Salve

Obsah

Zdeněk Kratochvíl: Důvěra jako předpoklad orientace na světě a předstupeň víry

Lucie Kolářová: O důvěře v lidských dějinách

Petr Beneš CSsR: Důvěra a víra ve světle některých biblických témat a obrazů

Ondřej Salvet: Důvěra v teologii aneb teologie důvěry

Tomáš Petráček: Důvěra jako pojem a fenomén církevních dějin

Regina Polak: Ztráta důvěry jako mene tekel pro církev

Josef Prokeš: Tvořivý rozměr důvěry v životě farnosti

Karel Hlaváček: Úpadek celospolečenské důvěry a krize tradiční politiky. Kterým směrem dnes upřít naději?

Tomáš Sixta: Důvěra v text a v jeho význam. Umberto Eco a George Steiner jako dva způsoby odpovědi na hermeneutiku podezření

Josef Kroutvor ml.: Horský křišťál. Vánoční příběh o kávě a důvěře

„Jsem na odchodu. Stojím ve dveřích. Ale kam?“ Rozhovor s malířkou Věrou Novákovou o Provazochodci, důvěře a hledání rovnováhy

Norbert Schmidt: Provazochodec