Doprava zdarma od 750 Kč

O teologii v Teologické sumě

Neohodnoceno
105 Kč

S ÚVODEM DO SUMY

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula

brož., 84 str., rok vydání 2022

 

V tomto svazku přinášíme první otázku Teologické sumy (STh I, q. 1), v níž se Tomáš zaměřuje na samotnou teologii, tedy na disciplínu, která je pro Teologickou sumu stěžejní. Tomáš ji nazývá posvátnou naukou, neboť slovo teologie se v jeho době obvykle používalo pro metafyziku. Největší část otázky zaujímají články spojené s konceptem teologie jako vědy a moudrosti. Dále Tomáš pojednává o jazyku teologie a roli Písma svatého v teologickém bádání.

Úvodní studie obsahuje kromě pojednání o hlavních tématech první otázky také obsáhlý úvod do historie a struktury celé Teologické sumy.

Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Kategorie: Summa theologiae

Postup Sumy teologie je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin. Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. Tuto skutečnost můžeme v jistém ohledu vztáhnout i na samotnou Tomášovu Sumu. Čteme-li první otázku, najdeme v ní mnohá témata, která nejsou ještě dokonale vysvětlena a detailně promyšlena, např. moudrost, věda, příčiny, teorie a praxe apod. Na prvním místě je to ale Bůh sám, který není jen předmětem (či subjektem) teologie nebo jakýmsi tématem Sumy, ale je to náš Pán a Stvořitel, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme. (Z úvodní studie Tomáše Machuly)

 

Protože učitel katolické pravdy má vzdělávat nejen pokročilé, ale náleží mu také poučování začátečníků, jak říká Apoštol v 1 Kor 3, 1–2: „Jako maličkým v Kristu jsem vám dal mléko, a nikoli pokrm,“ úmyslem tohoto díla je předložit to, co patří ke křesťanskému náboženství, způsobem vhodným k poučení začátečníků.

Viděli jsme totiž, že nováčkům v této nauce dělá potíže mnoho z dostupných spisů, a to jednak kvůli množství otázek, článků a důkazů, jednak kvůli tomu, že věci nutné k dosažení vědění nejsou předloženy v systému vhodném pro vzdělávání, ale tak, jak to potřebuje nějaká kniha nebo jak to odpovídá okolnostem nějaké disputace, jednak také kvůli tomu, že časté opakování stejné věci vyvolává v myslích posluchačů nudu a zmatek.

Protože se chceme podobným věcem vyhnout, pokusíme se s důvěrou v Boží pomoc předložit to, co patří k posvátné nauce, stručným a jasným způsobem, jak to jen daná látka umožní. (STh, prooemium)