Doprava zdarma od 750 Kč

O fanatismu

Neohodnoceno
100 Kč

Adrien Candiard, z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová

brož., 72 str., rok vydání 2023

 

Fanatismus bývá popisován jako čistě psychologický nebo sociální jev. Autor ve své knize ukazuje, že tento přístup k pochopení fanatismu nestačí. Je třeba podívat se na tento fenomén také z pohledu teologie. Teologické systémy, jež vedou k fanatismu nebo ho podporují, mají přes všechny své rozdíly jeden společný rys, jenž podle autora představuje samotný kořen fanatismu: jsou to teologické systémy, které odsunuly Boha stranou a na jeho místo postavily vlastní omezenou představu Boha, již uctívají jako modlu. Fanatismus je vyhoštění Boha, jakýsi zbožný ateismus, který o Bohu nepřestává mluvit, ale ve skutečnosti se bez něj velmi dobře obejde. A takový fanatismus, kdy si člověk udělá Boha z přikázání, z posvátného textu, z tradice či bohoslužby, hrozí nám všem a týká se i našeho náboženství.

 

Adrien Candiard OP (* 1982) je francouzský dominikán, teolog, historik a islamolog. Po studiích historie a politologie vstoupil v roce 2006 do dominikánského řádu. Vystudoval teologii a od roku 2012 žije v Egyptě. Zde se věnoval studiu arabštiny a islámských studií. V současnosti působí na Dominikánském institutu orientálních studií v Káhiře. Ve svém výzkumu se zaměřuje na klasickou islámskou teologii a vztah mezi rozumem a zjevením v islámu.

Kategorie: Spiritualita

Modly nemohou skýtat vnitřní svobodu, je to zřejmě dokonce jejich poznávací znamení. Vytvářejí posedlost, skrupule a strach, což je dáno přímo jejich povahou: tyto modly nejsou Bůh, a jsou tudíž omezené. Uzavírají nás do svých vlastních omezení a nejsou schopny otevřít nás nekonečnu. Bůh je ovšem jiný: právě jeho nekonečnost ho v našich očích činí stále novým. Sotva jsme z něj něco zachytili, už nás vyzývá, abychom šli dál, a snaha jít za ním je cesta, která je pro naše zpohodlnělé duše vždy matoucí.

Problém s Bohem spočívá v tom, že ho nelze ovládnout ani použít; pokud je to pravý Bůh, živý Bůh, nelze se ho zmocnit a učinit z něj nástroj moci. Duchovní život nás nepřestává učit, že jedině Bůh je Bohem, a tím v nás formuluje tautologie, které zdánlivě nic neznamenají až do dne, kdy se otevřou v celé své oslnivé úchvatnosti. Jedině Bůh je Bohem a nic jiného. Jedině Bůh je Bohem a jedině on mě miluje. Nemilují mě jeho přikázání, nemiluje mě liturgie, ani Bible, ani morálka. Nic z toho není Bůh. Jen on sám je Bůh a miluje mě. Ani celý život nestačí na to, abychom ho pochopili.

Mít víru v Boha je velmi nepohodlné. Znamená to smířit se s tím, že spíš než pocit spokojeného a dostatečného naplnění v nás Bůh ponechá prostě místo pro Sebe sama: prázdnotu tak nepříjemnou, že jakmile máme příležitost, snažíme se ji rychle zaplnit. O tuto prázdnotu bychom ale naopak měli co nejvíce pečovat, protože ona je v nás místem, kde může růst naše touha po Bohu, jediná touha přiměřená našemu srdci.