edicni-rada-aquinata

Aquinata

sdružuje překlady děl svatého Tomáše Akvinského. Nemůže sice obsáhnout celek ani větší část díla Andělského učitele, ale dává ochutnat z různých pohárů jeho moudrosti: vedle několika částí z Teologické sumy zde najdeme některé Disputované otázky (dvojjazyčně česko-latinsky), ale i ucelená díla a dílka, vše s úvodními studiemi.

Rozprava s rec
165 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, brož., 160 str., rok vydání 2010 Spis v latině nazývaný Contra errores Graecorum je rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců (tzv. libellu). Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.

Detail
Otazky o svedomi
235 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Martina Štěpinová, brož., 232 str., rok vydání 2010 Otázka O vyšším a nižším rozumu, O synderezi a O svědomí patří do rozsáhlejšího souboru Quaestiones disputatae De veritate. Překlad a úvodní studie Martina Štěpinová. Latinsko-český text. Vyšlo v řadě Akvinata.

Detail
Otazky o dusi
200 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, bilingva, brož., 392 str., rok vydání 2009 Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Český a latinský text. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
O stvoreni
95 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, brož., 80 str., rok vydání 2008 Další výběr textů z Teologické sumy (ST I, ot. 44-49) si všímá filosofických aspektů nauky o stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozmanitosti věcí v našem světě a otázka zla. Úvod a překlad Tomáš Machula.

Detail
Tomas a Kajetan
180 Kč

Petr Dvořák , bilingva, brož., 192 str., rok vydání 2007 Kniha kromě úvodní studie obsahuje soubor nejdůležitějších Tomášových textů k danému tématu a překlad Kajetánova spisu "O analogii jmen", jenž se stal mezi Tomášovými žáky na dlouhou dobu určujícím v otázce možnosti a způsobu analogické výpovědi.

Detail
Rozdeleni a metody
82 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Tomáš Machula, brož., 136 str., rok vydání 2005 5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. Dvojjazyčně (lat.-čes.), s úvodní studií Tomáše Machuly. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
O lasce
130 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Karel Šprunk, brož., 248 str., rok vydání 2005 Filosofický jazyk sv. Tomáše ukrývá hlubokou zkušenost lásky a jemně rozlišuje všechny její podoby. Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil K. Šprunk. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
O pravde
140 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Martina Štěpinová, brož., 360 str., rok vydání 2003 Přeložené otázky De veritate a De mente patří mezi 27 otázek širšího stejnojmenného pojednání De veritate z Questiones disputatae. V první z nich se sv. Tomáš ptá po povaze pravdy, v druhé si všímá především toho, jak je v mysli zobrazena podoba božské Trojice. Dvojjazyčný text. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
O zakonech
90 Kč

Tomáš Akvinský , překlad Karel Šprunk, brož., 144 str., rok vydání 2003 Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
De aeternitate
80 Kč

Tomáš Machula , brož., 80 str., rok vydání 2003 Esej neřeší primárně problém věčnosti světa, ale na tomto příkladě ukazuje způsob myšlení a argumentace sv. Tomáše, zařazuje ho do kontextu předcházejících i následných myšlenkových směrů a ukazuje na moderní perspektivy řešení této otázky. Esej je doplněna překladem Tomášova dílka De aeternitate mundi.

Detail
Nahoru
28 položek celkem