Doprava zdarma od 750 Kč

Teologická suma Tomáše Akvinského

Neohodnoceno
149 Kč

Teologická suma Tomáše Akvinského

Jean-Pierre Torrell, z francouzštiny přeložil Karel Šprunk

brož., 112 str., rok vydání 2023

 

 Teologická suma je mistrovským dílem středověké teologie, dodnes udivujícím propracovanou architekturou a pronikavostí vhledu. Kdo byl její autor, z jakých zdrojů při svém bádání vycházel a jak ovlivnil vývoj poznání a teologie dalších staletí? Jean-Pierre Torrell OP, jeden z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla Tomáše Akvinského, představuje v této publikaci osobnost Andělského učitele, seznamuje čtenáře se strukturou a obsahem Sumy a zasazuje ji do historického, literárního a naukového prostředí, v němž vznikla. V další části pak sleduje osudy tohoto díla v čase, včetně jeho vlivu na aktuální situaci. Stručně popisuje historii tomismu a hlavní momenty jeho vývoje.

Kategorie: Teologie

Tomáš Akvinský není bez genealogie jako biblický Melchisedech. Má dějiny, osobní a intelektuální, a pokrmem jeho myšlení bylo dílo mnoha jiných autorů: byli to inspirovaní autoři Bible nebo myslitelé řeckého i křesťanského starověku, řečtí, židovští nebo arabští filosofové; časově blízcí a někdy i současní, ale také vynikající představitelé řecké a východní církve. Jeho silná osobnost všechny tyto prameny sjednocuje jako velká řeka množství přítoků, ale stopa těchto výpůjček v jeho díle zůstává a je důležité to vědět.

Sylvestre z Ferrary, jeden z jeho nadšených žáků, mluvil o mistru Tomášovi jako o člověku „pro všechny hodiny“. Jedině budoucnost nám poví, zda Suma je také kniha „pro všechny časy“, ale překonala už o něco více než sedm staletí. Jeho žáci se snažili – s nestejným štěstím, to je třeba říci – zkoumat myšlení mistra a srovnávat je s problémy své doby. Mohli jsme dokonce žasnout, že tak dobře odolalo tolika generacím epigonů. Ale jak o tom svědčí mnoho věcí, naše doba je znovu objevuje jako živé myšlení.

K četbě Sumy je třeba se znovu a stále vracet, protože je to kniha dokonalá. Předně svým obsahem, protože chce svým zaměřením podat celek synteticky organizované křesťanské nauky. Také, a možná zvláště, svou metodou, protože se tu nachází všechno, co je nezbytné k integrálnímu teologickému přístupu: naslouchání obsahu zjevenému ve formě Písma svatého, přítomnost tradice hojným využíváním církevních Otců a velkých koncilů, stálá pozornost k moudrosti filosofů, ať je jakéhokoli původu, konečně užívání lidské zkušenosti v jejím plném bohatství. To vše je ovšem třeba aktualizovat pomocí objevů současných věd; to ostatně činil Tomáš ve své době. Ale jestliže si dnešní čtenář počíná jako opravdový žák a pokouší se sám napodobit vědecké pátrání a duchovní postoj mistra, bude muset také sám získat přesnou znalost Sumy.