Doprava zdarma od 750 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel - 3. doplněné vydání

Neohodnoceno
455 Kč
Vyprodáno

Ctirad Václav Pospíšil, 3. vyd., brož., 416 str., rok vydání 2006

První obsáhlejší pokoncilní zpracování dogmatické christologie a soteriologie v češtině. Autorův živý styl, šíře záběru a zároveň ucelenost výkladu činí publikaci vhodnou nejen pro studenty teologických fakult, ale i pro ty, kdo chtějí prohloubit své znalosti christologie samostatným studiem. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

Kategorie: Teologie

Práce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce. Autor postupuje v souladu s požadavkem koncilu na metodu v dogmatické teologii. Začíná dějinami dogmatu (auditus fidei) a dospívá ke spekulativnímu prohloubení stěžejních témat (intellectus fidei). Nejprve jsme uvedeni do christologické metody a terminologie. V druhé kapitole se probírají různé přístupy k dějinnému Ježíši a biblické christologii. Třetí kapitola zpracovává myšlení o Ježíši Kristu v patristické epoše, tedy jak u církevních otců, tak u jejich názorových oponentů a odpůrců. Kapitola čtvrtá pojednává do hloubky o rozličných aspektech vtělení Božího Syna. V páté se zabýváme tajemstvím Muže z Nazareta z hlediska jeho díla spásy. Vrcholem a svorníkem je zde událost kříže, Kristovo sebevydání a oběť za hřích světa. Pospíšilův tvůrčí přínos spočívá především v úzkém propojování teologie a spirituality, teorie a praxe. Teologie v jeho pojetí není odtržena od života, naopak pomáhá hlubšímu a celistvějšímu chápání naší víry a světa kolem nás. Předností knihy je hloubka a ucelenost výkladu, který v sobě zahrnuje kritickou práci s příspěvky jiných teologů, stejně jako odborníků ze souvisejících vědních oborů. Autor se nevyhýbá odpovědím na obtížné otázky: Jaký je hlavní účel vtělení Božího Syna? Jak se rozvíjelo Ježíšovo vědomí a poznání? Jaký je poměr mezi Ježíšovými mesiášskými zkouškami a hloubkou jeho svobody? Jaká jsou nesprávná pojetí spásonosného významu Kristova kříže? V jakém smyslu je Muž z Nazareta spasitelem těch, kdo žili „před Kristem“? Od čeho nás Kristus vlastně osvobodil? Monografie Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel slouží jako standardní učební text na českých i moravských teologických fakultách. Oblíbili si ji také ti, kdo mají hlubší zájem o tajemství osoby a života Ježíše Krista a chtějí své znalosti christologie prohloubit samostatným studiem. Čtvrté vydání je oproti třem předchozím rozšířeno a obohaceno o nová témata.