Doprava zdarma od 750 Kč

O stvoření člověka v Teologické sumě

Neohodnoceno
200 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula

brož., 164 str., rok vydání 2021 

 

V této části Teologické sumy (STh I, q. 90–102) Tomáš pojednává o člověku v situaci před prvním hříchem. Nejprve se zabývá stvořením prvního muže s ohledem na jeho duši a tělo, poté stvořením první ženy pro muže, dále popisuje účel stvoření člověka a vysvětluje, co to znamená, že byl stvořen k obrazu Božímu.

Věnuje se také otázkám ohledně intelektu prvního člověka, stavu milosti, rozebírá vztahy mezi lidmi navzájem a jejich vztah k ostatnímu stvoření, dále otázku nesmrtelnosti, plození a místa přebývání, tj. ráje. Jedná se o vyváženou syntézu, která stojí na empi­ric­kém východisku, je věrná biblickému textu a ne­opo­míjí teo­lo­gickou tradici.

Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Kategorie: Summa theologiae

V první části Sumy najdeme téma stvoření jednak v otázkách 44–49, kde se řeší základní koncepce a pojmy. Poté následuje téma andělů jakožto netělesného stvoření. Tělesné stvoření je pak probíráno v otázkách 65–74, kde je podrobně traktováno téma šesti dnů stvoření. Na tuto část pak navazuje pojednání o člověku, nejprve o tom, co je člověk (duše, tělo, psychika apod.) a poté v otázkách 90–102, které jsou základem této publikace, z hlediska toho, jaký byl první člověk, jak a do jakého světa byl stvořen a v jakých podmínkách žil. V Tomášově způsobu probírání jednotlivých témat tak máme jasné uspořádání stvoření od netělesného k tělesnému, kde na prvním místě stojí člověk. Nižšími tvory se Tomáš zabývá pouze v kontextu jiných témat, např. v otázce, jaký vztah měl první člověk ke zvířatům. — z úvodní studie Tomáše Machuly

 

Protože je Bůh dokonalý, dal svým dílům dokonalost podle jejich povahy, jak praví Dt 32, 4: „Jeho dílo je dokonalé.“ Sám je naprosto dokonalý, protože „má v sobě všechno“ ne na způsob složení, ale „prostě a jednotně“ tak, že v něm různé účinky preexistují jako v příčině v jeho jediné esenci. Tato dokonalost se však dává andělům, neboť v jejich poznání je skrze různé formy vše, co Bůh v přírodě učinil. Člověku je tato dokonalost dána nižším způsobem. Ve svém přirozeném poznání totiž nemá znalost všech přirozených věcí. Je jaksi složen ze všech věcí, neboť z rodu duchovních substancí má v sobě rozumovou duši, je podobný nebeským tělesům vyvážeností své konstituce, díky níž je vzdálen protikladům. Co do substance je složen z prvků, přičemž v něm svou silou převládají prvky vyšší, tj. oheň a vzduch, neboť život spočívá hlavně v teplu, což náleží ohni, a vlhku, což náleží vzduchu. Nižší prvky jsou v něm hojně zastoupeny co do jeho substance, neboť kdyby co do kvantity nepřevládaly nižší prvky, které mají menší sílu, nemohla by v něm být rovnováha smíšení. A proto se praví, že tělo člověka bylo zformováno z bláta země, což je země s příměsí vody. A tak člověka nazýváme „svět v malém“, neboť se v něm jakýmsi způsobem nacházejí všichni tvorové světa.