Doprava zdarma od 750 Kč

Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu.

Neohodnoceno
130 Kč

Radek Tichý, brož., 108 str., rok vydání 2013

Poznání a porozumění tomu, jakým způsobem církev při liturgii zachází s knihou evangelií, jakým způsobem církev hlásá dobrou zprávu, umožňuje obohatit svůj pohled na vztah církve k Božímu slovu. Pochopení, proč při čtení evangelia v kostele všichni stojíme, proč děláme malé křížky nebo odkud se vzala zvolání, která společně vyslovujeme, nám může pomoci prožívat bohoslužbu slova hlubším způsobem. Skrze liturgická gesta a slova můžeme zakoušet, že do našeho středu přichází vzkříšený Pán.

Kategorie: Liturgie

… V (knize) se tedy budeme věnovat pouze liturgii evangeliáře ve mši svaté, lépe řečeno liturgii, která obklopuje a doprovází hlásání evangelia při slavení eucharistie. V uspořádání kapitol přitom vycházíme ze struktury této liturgie a postupujeme po jednotlivých krocích – od přinesení knihy evangelií na oltář ve vstupním průvodu, přes zpěv před evangeliem, požehnání kadidla a přípravné modlitby, průvod s evangeliářem, samotné hlásání až po závěrečné aklamace a uložení evangeliáře. Každá kapitola obsahuje jeden či více těchto kroků a je zpravidla ještě rozdělena na další části. V první z nich, nazývané Střípky z historie, ukazujeme původ a vývoj daného liturgického gesta či modlitby. V části Pokoncilní obnova a současné uspořádání se věnujeme tomu, jak tento prvek popisuje církev v současných liturgických knihách, jaký význam mu připisuje a jak k němu máme přistupovat my, abychom liturgii lépe porozuměli a aby se pro nás stala modlitbou a pramenem našeho života s Bohem.

V první části knihy jsou uvedena některá předběžná témata: ambon a jáhen jako místo a služebník vyhrazení pro Boží slovo, uspořádání biblických perikop a slavnostní přinesení knihy evangelií v úvodu mše svaté. Ve druhé části postupujeme po jednotlivých krocích rituální sekvence s výkladem jejich vývoje a současného významu. Ve třetí části se nachází shrnutí historického vývoje a obecnější teologické postřehy.

 

Začtěte se do ukázky z knihy