Doprava zdarma od 750 Kč

Osoba a bytí

Neohodnoceno
147 Kč

W. Norris Clarke, překlad Tomáš Machula, brož., 120 str., rok vydání 2007

V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k filosofické antropologii, který v naší původní ani překladové literatuře dosud nemá obdobu.

Kategorie: Filosofie

Z předmluvy autora: ... Na jedné straně máme bohatou starší metafyzickou tradici osoby, která plně nepromyslela vztahový charakter osoby, a na druhé straně mladší fenomenologickou tradici, která silně rozvinula vztahový charakter, ale ztratila jeho metafyzický základ. Proto je tak naléhavě potřebná tvořivá integrace těchto dvou hodnotných, ale neúplných myšlenkových proudů do filosofie osoby, která bude úplnější a přitom dobře metafyzicky založená. Doufám, že se mi podaří začít takovou integraci naroubováním sebesdílení a vztahovosti osoby na tomistickou metafyziku bytí jako existenciálního, sebesdílejícího se aktu, v němž už je – jak ukáži – výše zmíněná vztahovost implicitně přítomná. Chci postupovat tak, že rozpracuji Tomášův dynamický a vztahový aspekt samotného bytí s jeho neodlučitelnými aspekty substanciality, tj. bytí-v-sobě, a vztahovosti, tj. bytí-k-jinému. Poté aplikuji tuto dyadickou strukturu bytí na osobu, která je nejvyšším projevem bytí, a výsledkem budou charakteristiky osoby jako sebe-vlastnictví, sebesdílení a sebe-transcendence.