Doprava zdarma od 750 Kč

6. Problém osobnosti (2. část antropologie)

1 hodnocení
248 Kč

Jiří Fuchs, brož., 280 str., rok vydání 2002

Druhá část antropologického tématu, diskuze s převládajícími směry soudobého myšlení na téma lidského určení a osobní zralosti.

Kategorie: Filosofie

Šestý svazek z řady klasické filosofie obsahuje druhou část antropologického tématu. Předchozí svazky mapovaly (souběžně s výkladem) teoretické souvislosti a příčiny krize dnešní reflexe lidského života. Překážky porozumění osobnosti a její životní realizace jsou dnes hluboko zakořeněny. V tom spočívá tragika přínosu novověké filosofie do nesnadné diskuse o lidském určení a osobní zralosti. Proto ve výkladu převládá kritika. Současná etická dezorientace a návrat k přirozenějšímu pojímání lidského života totiž vyžadují účinnou a evidentní falzifikaci převládajících směrů soudobého myšlení. Bez ní je obnova životní filosofie sotva představitelná.