Doprava zdarma od 750 Kč

Salve 2/2021 | Fratelli tutti | e-kniha

Neohodnoceno
90 Kč

Toto číslo se věnuje encyklice papeže Františka Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství, kterou papež adresuje všem lidem dobré vůle s cílem přispět k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Texty čísla jednak uvádějí do encykliky jako celku a dále se zaměřují na některá konkrétní témata, jimž je ve Fratelli tutti věnována pozornost: univerzální sourozenectví a sociální přátelství jakožto ústřední motivy a základní kategorie encykliky; reflexe dalších klíčových pojmů, jako jsou sociální láska, politická láska či solidarita; teologické základy bratrství; téma paměti, viny a usmíření; propojení individuální etiky a etiky struktur… Prostor je věnován také ohlasům na encykliku v českém akademickém, politickém a mediálním prostoru a reakcím na ni v muslimském světě.

 

E-knihu zasíláme mailem do 2 pracovních dnů po obdržení platby.

Dodáváme ve formátu pdf.

 

Kategorie: E-knihy

Obsah

  • Massimo Faggioli: Encyklika papeže Františka Fratelli tutti a nový věk zdí
  • Markus Vogt: Poselství encykliky Fratelli tutti v kontextu katolického sociálního učení
  • Marianne Heimbach-Steinsová – Eva Hänselmannová: Univerzální sourozenectví a sociální přátelství. Ústřední motivy encykliky Fratelli tutti
  • Denisa Červenková CSTF: „Teologie bratrství“: od mezináboženského k celospolečenskému dialogu
  • Tomáš Petráček: Překonat minulost nelze zapomněním. Paměť, vina a usmíření v encyklice Fratelli tutti
  • Anketa nad encyklikou Fratelli tutti. (Petr Fischer, Kristina Koldinská, Miroslava Němcová, Danuše Nerudová, Josef Pazderka, Jiří Přibáň, Petr Vizina)
  • Arnd Küppers: Nový pohled na sociální funkci vlastnictví
  • Johannes Wallacher: Za spravedlivé uspořádání světové ekonomiky. Podněty z Fratelli tutti
  • Ahmad al-Tajjib: Proslov na mezináboženském setkání v Abú Zabí
  • Jaroslav Franc: Fratelli tutti: Christiani et Muslimi