O zákonech v Teologické sumě

Neohodnoceno
90 Kč

Tomáš Akvinský, epub, mobi, 144 s.

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka.

 

Pouze jako e-kniha

Kategorie: E-knihy