Dominik Duka OP: ÚVOD DO PÍSMA SV. STARÉHO ZÁKONA

I. VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO
II. VŠEOBECNÝ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA
III. BIBLICKÁ ARCHEOLOGIE A SPOLEČENSKÉ FORMY SZ