Připravujeme:

Kwiecien: Chvála těla

Vnější rozměr liturgie napovídá, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka: tělesnost, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho tajemstvím. Pro křesťana není tělo obalem, kterého se jednou zbavíme, ale chrámem Ducha, který bude zbožštěn, přestože zůstane vždy hmotný.

Josef Pieper: O víře. O naději. O lásce.

Tři filosofické traktáty o teologálních ctnostech.

Servais Th. Pinckaers OP: Prameny křesťanské morálky, její metoda, obsah, dějiny

Kniha sestává ze tří částí. Nejprve je stanovena definice morální teologie a její oblast působnosti. Pak je morálka zkoumána ze dvou hlavních stránek: jejího lidského rozměru, jenž ji sbližuje s humanitními vědami, a jejího křesťanského rozměru podle svatého Pavla a výkladu Kázání na hoře podle sv. Augustina a sv. Tomáše. Tématem druhé části jsou dějiny křesťanské morálky, především z pohledu systematizace. Třetí část zkoumá samotné základy morální stavby v člověku: svobodu a zákon. Hlavní snahou autora je co nejúčinněji obnovit vazby křesťanské morálky s jejími prameny: Písmem, Duchem Svatým, evangelijním zákonem a přirozeným zákonem, jenž vyrůstá ze svobody samotné.

Timothy Radcliffe: Ponoř se. Žít svůj křest a biřmování

Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hlubokou krásu křtu, tohoto prostého obřadu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života od narození ke smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy...

David Vopřada: Kněží prvních staletí církve

(výběr z patristických textů týkajících se kněžství)

Tomáš Akvinský: STh O člověku (I, 75–76)

Tomáš Akvinský: STh Dary Ducha svatého (STh I-II, 68–70)

Tomáš Akvinský: QD O Boží moci III (De potentia, q. 5 a 6)

Tomáš Akvinský: STh O Trojici (STh I, 27–43)

Tomáš Akvinský: STh O svátostech obecně (STh III, 60–65)

Tomáš Akvinský: QD O prozřetelnosti a předurčení (De Veritate 5-7)

 
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]