Ediční řada Liturgie

„Již ano a ještě ne“ – tento výrok teologa Oscara Cullmanna se nejčastěji cituje v souvislosti s putující církví. V užším smyslu se týká liturgie jako nejvlastnějšího úkonu církve, v němž se již podstatně uskutečňuje to, co ještě nezakoušíme v plnosti. Nakladatelství Krystal OP ještě zužuje smysl tohoto bonmotu, když ho vztahuje na novou ediční řadu Liturgie – která již existuje, ale ještě ne ve své plnosti. Jejím cílem je představovat současnou podobu liturgie, její historický vývoj, ale především její neměnný obsah a spojitost s duchovním životem. Zatím nabízí nepatrný počet titulů, ale na redakčním stole již čekají další...


Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

 • Radek Tichý,
 • brož., 176 str.

Chvalozpěv na Velikonoční svíci je píseň nejen esteticky krásná, ale také nesmírně bohatá na teologii a podněty pro duchovní život. Je téměř dobrodužné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsultet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil v modlitbu chvály, díků a oběti. Kniha vychází v roce 2018 v řadě Liturgie.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 215 Kč
Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

 • Tomasz Kwiecień,
 • z polštiny přeložila Jana Ungerová, brož., 176 str., rok vydání 2017

Vnější rozměr liturgie napovídá, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka: tělesnost, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho tajemstvím. Tato kniha zkoumá hmotné, viditelné podmínky božského působení v liturgii i v naší osobní modlitbě.

 • Cena: 210 Kč
Zpívejte Pánu

Zpívejte Pánu

 • brož., 104 str.

Hudba v bohoslužbě, Dokument Konference katolických biskupů Spojených států amerických

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství. Vychází v roce 2017 v řadě Liturgie. Překlad: Marcela Koupilová.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 120 Kč
Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

 • Radek Tichý,
 • brož., 188 str., rok vydání 2016

Tato kniha seznamuje čtenáře nejprve s historickým vývojem a strukturou římských orací, s prameny, které obsahují jejich první podoby. Ve druhé části se autor věnuje každé nedělní oraci zvlášť, popisuje její vznik a nabízí k ní teologicko-duchovní komentář.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 225 Kč
Liturgie pramene

Liturgie pramene

 • Jean Corbon,
 • brož., 220 str.

Pojednání libanonského dominikána o liturgii je na českém trhu zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. Jeho poetický a mystický text nás uvádí do liturgického dění s neobvyklou živostí. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře. J. Corbon je knězem bejrůtské řeckokatolické eparchie a spoluautorem Katechismu katolické církve.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 240 Kč
Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu.

Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu.

 • Radek Tichý,
 • 108 str.

Poznání a porozumění tomu, jakým způsobem církev při liturgii zachází s knihou evangelií, jakým způsobem církev hlásá dobrou zprávu, umožňuje obohatit svůj pohled na vztah církve k Božímu slovu. Pochopení, proč při čtení evangelia v kostele všichni stojíme, proč děláme malé křížky nebo odkud se vzala zvolání, která společně vyslovujeme, nám může pomoci prožívat bohoslužbu slova hlubším způsobem. Skrze liturgická gesta a slova můžeme zakoušet, že do našeho středu přichází vzkříšený Pán.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 130 Kč
Libellus precum

Libellus precum

 • 128 str.

Knížka modliteb, které doprovázejí (nejen) dominikánský život. Kromě základních modliteb, které jsou společné pro celou římskou církev, zde najdeme nápěvy ke slavení oficia v dominikánském ritu, procesní zpěvy, modlitby při různých příležitostech (např. verše o Utrpení Páně, sedm kajících žalmů, generální absoluce atd.) a žehnání. Všechny modlitby jsou v českém i latinském znění, kromě těch, které se bratři kazatelé modlí výhradně latinsky (procesní zpěvy). Knížečku tedy ocení nejen ti, kdo jsou jakkoli svázani s dominikánským řádem, ale například i ti, kterým chybí latinské verze běžně užívaných modliteb.

 • Cena: 140 Kč
Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

 • Vittorio Francesco Viola,
 • brož., 56 str.

Autor postupně probírá jednotlivé prvky obřadu kněžského svěcení od vstupu do katedrály, přes přijetí kandidáta do presbyteria, převzetí závazků, prostraci, vkládání rukou a konsekrační modlitbu až k vysvětlujícím obřadům a slavení eucharistie. Zkoumá nejen původ a význam jednotlivých gest a modliteb, ale především na základě toho, jak liturgický obřad kněze vytváří, ukazuje, co to znamená knězem být.

Vittorio Viola žije v komunitě františkánů v Assisi a vyučuje na Papežském liturgickém institutu Sv. Anselma v Římě Většina kněží českých a moravských diecézí obdrží tuto publikaci jako dárek od svých biskupů...

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 76 Kč
Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum.

Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum.

 • Jiří Žůrek,
 • v angličtině a češtině, váz., 704 str.

Svazek obsahuje textovou a hudební kritickou edici utrakvistického sanktorálu, tj. českých mešních chorálních oficií o svatých, která čeští utrakvisté v 16. století zpívali při bohoslužbách. Ediční záměr přesahuje pouhé vydání zpěvů jako takových, ale přispívá k řešení otázky úcty svatých v české reformaci 15.-16. století, která je v odborné literatuře stále živá.

 • Cena: 620 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]