Salve 1/2016 – liturgie a liturgika

Salve 1/2016 – liturgie a liturgika

Revue Salve se věnuje tématu liturgie a různým jejím aspektům dlouhodobě. Všechny tyto aktivity vedou v zásadě k jednomu – pěstovat smysl pro liturgii jakožto střed duchovního a církevního života křesťana. Přes všechny dosavadní úhly pohledu jsme se ale dosud nevěnovali liturgii také z pohledu vědy o ní, tedy liturgiky. Dlouhou dobu jsme při setkáních redakční rady pociťovali jako dluh vůči našim čtenářům absenci čísla, které by se věnovalo teologii liturgie. V aktuálním čísle se pokoušíme tento dluh alespoň částečně splatit. Liturgická věda v sobě obsahuje jak teoretické a historické ohledy, tak také zcela praktické, jaksi až technické detaily. Jak dnes přemýšlet o liturgii, od samotné schopnosti moderního člověka slavit mystérium po fyzickou podobu např. misálu, a jak se dnes o liturgii polemizuje? Jaké jsou významy a důvody konkrétní části mše svaté a jak se dá církevní know-how ohledně rituálu nabídnout sekulární společnosti? To vše a více obsahuje první letošní číslo revue Salve.

  • Cena: 100 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]