Moc zla

  • Bernard Bro,
  • brož., 144 str.
Moc zla

Bernard Bro, narozený r. 1925, je francouzský dominikán, profesor teologie na pontifikálních fakultách v Saulchoir. Broovy knihy patří vesměs do oblasti spirituální teologie. Jde v nich o problémy, s nimiž se člověk setkává, když se snaží v dnešním světě žít ve spojení s Bohem. K těmto problémům nepochybně patří také problém zla, jemuž je věnováno dílo Moc zla z roku 1976.

Zlo lze ovšem zkoumat z různých hledisek. Může být nahlíženo samo o sobě. V tom případě se dotýkáme zásadních otázek definice zla, jeho původu a podob, důvodů jeho existence v našem vesmíru apod. Ale zlo můžeme nahlížet také speciálně v jeho vztahu k člověku. V tom případě jde zvláště o božské dopuštění zlých skutků člověka, o vztah božské Prozřetelnosti a lidské svobody, o síly působící v lidských dějinách atp. Broovy úvahy se netýkají zla obecně, ale hledají odpověď na otázky, co zlo znamená pro člověka.

V této souvislosti autor odmítá všechny odpovědi, ať filosofické nebo teologické, které jsou pouze teoretické. Pokládá je za nedostatečné. Člověk neprožívá zlo jako teoretický problém, ale jako ránu ve vlastním bytí. Na zlo je třeba odpovědět na jeho vlastní rovině, tj. na rovině existenciální. Bernard Bro proto věnuje čistě teoretickým problémům jen malou pozornost. – K tomu je však třeba říci, že pod existenciální rovinou vyvstávají vážné teoretické problémy. Je to především metafyzická otázka koexistence všemohoucího a nekonečně dobrého Boha se zlem ve vesmíru. Tu je nutno vyřešit, a bude-li nalezená odpověď mylná, znamená to pro lidského ducha obrovské neštěstí. Broova kniha bude jistě pro čtenáře podnětem, aby se zamýšlel i nad otázkami teoretického rázu.

Ukázka knihy

  • Cena: 170 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]