Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

  • Jakub Zouhar,
  • brož., 280 s.
Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

Tato práce si klade za cíl zodpovědět v mezích svého rozsahu zdánlivě prostou otázku: co dělali členové dominikánského řádu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do konce josefínských reforem? Tato otázka byla dosud prakticky nezodpověditelná, a to i navzdory několika studiím, které k tomuto tématu vznikly. Časové vymezení práce léty 1435–1790 je zřejmé. Spodní hranice je dána celkovým předělem v celé společnosti a v katolické církvi zvláště, neboť i na Moravě a v části Slezska zanechali husité výraznou stopu. Horní hranice byla zvolena s ohledem na konec rušení klášterů v českých zemích, které se dostavilo vlastně až s úmrtím jejich iniciátora císaře Josefa II. Po jeho smrti začíná pro mnohé katolické řády v českých zemích „nový život“, z jejich pohledu zpočátku jistě neradostný, a dominikáni nejsou výjimkou...

  • Cena: 320 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]