Amen    
Měsíčník pro vzdělávání ve víře
   
Amen je časopis pro hlubší vzdělání v katolické víře. Formou, která se nejvíce blíží kázání, podává vysvětlení, důvody a hlubší souvislosti pravd víry, přináší informace z různých teologických oborů, např. biblistiky, morálky atd. Není polemickým ani diskuzním časopisem, nesleduje moderní teologické směry, jeho cílem je pouze pozitivní výklad katolické nauky. Specifická je jeho "nečasovost" či "nadčasovost" - jednotlivá čísla jsou monotematická, soustřeďují se okolo liturgického dění v daném měsíci, nevěnují se aktuálnímu dění ani zpravodajství. Tím je dána jeho nadčasovost - jednotlivá čísla a ročníky tvoří jakýsi cyklus soustavného vzdělávání a prohlubování duchovního života, vzájemně propojený odkazy na okrajích stránek.

v r. 2002 vychází 4 x ročně, 36 str., bar. obálka,
cena jednoho čísla 27 Kč, roční předplatné 110 Kč

K dispozici jsou též starší čísla s výraznou slevou.

Minulá čísla v elektronické podobě:

   
1997
1/97 Vánoce
2/97 Půst
3/97 Svatý týden
4/97 Vzkříšení
5/97 Duch svatý
6/97 Eucharistie
7-8/97 Církev
9/97 Kříž
10/97 Povolání
11/97 Eschatologie
12/97 Advent

1998
1/98 Vánoce
2/98 Bible
3/98 Půst
4/98 Velikonoce
5/98 Maria
6/98 Duch svatý
7-8/98 Tělo Kristovo
9/98 Nový zákon
10/98 Modlitba
11/98 Život a smrt
12/98 Vánoce

1999
1/99 Bůh Otec
2/99 Pokání
3/99 Starý zákon
4/99 Vykoupení
5/99 Společenství
6/99 Mše svatá
7-8/99 Mnišství
9/99 Zjevení
10/99 Chrám
11/99 Maranatha
12/99 Vtělení

2000
1/00 Jednota církve
2/00 Uzdravení
3/00 Smíření
4/00 Velikonoce
5/00 Manželství
6/00 Papežství
7-8/00 Následování Krista
9/00 Zákon a milost
10/00 Misie
11/00 Liturgie
12/00 Židovství

2001
1-2/01 Stvoření
3/01 Svatý Josef
4/01 Velikonoce
5/01 Kněžství
6/01 Trojice
7-8/01 Modlitba
9/01 náboženství
10/01 zlo
11/01 Kázání na hoře
12/01 smysl a Cíl