Krystal OP — nakladatelství teologické a filosofické literatury — krystal.op.cz

Novinky

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

  • Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme h…

Všechny novinky

Připravujeme

Dialog s Boží Prozřetelností

Sv. Kateřina Sienská

Nové vydání základního díla dominikánské spirituality, revidované podle kritického vydání G. Cavallini. Asi dva roky před smrtí zaznamenala svatá Kateřina v mystické extázi své dialogy s Bohem, v nichž jí „Sladké Slovo, věčná Pravda“ odpovídá na její otázky. Překvapivost tohoto díla spočívá v dokonale dominikánské jednotě nauky církve a vysoké mystiky. Vychází jako příspěvek k 800. jubileu řádu.

Katalog Psí kusy

O nakladatelství

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako řád bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

 
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]