Krystal OP — nakladatelství teologické a filosofické literatury — krystal.op.cz

Novinky

O prozřetelnosti a předurčení

O prozřetelnosti a předurčení

  • Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových Disputovaných otázek o pra…

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

  • Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii.…

Všechny novinky

Připravujeme

David Vopřada: Kněžství v prvních staletích církve I

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

Dárkový poukaz Oliva

O nakladatelství

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako řád bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

 
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]